Chci studovat pedagogiku

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Sociální pedagogika a poradenství
 • Andragogika
 • Andragogika (EN)
 • Obecná jazykověda
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
 • Psychologie
8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Všeobecná sestra
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka

a další 4 programy

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika – raný věk
 • Speciální pedagogika – andragogika
 • Speciální pedagogika – intervence
 • Speciální pedagogika – poradenství

a dalších 50 programů

57 programů

Filozofická fakulta

 • Pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Tibetanistika
 • Český jazyk
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Románské jazyky
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)
 • Slovanské filologie (RU)

a dalších 182 programů

190 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Speciální pedagogika (EN)
 • Pedagogika předškolního věku
 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika (EN)

a dalších 132 programů

140 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika (EN)
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika (DE)
 • Speciální pedagogika (EN)
 • Sociální pedagogika (EN)

a dalších 55 programů

64 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika pro učitele
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
 • Učitelství pro střední školy: Pedagogika (dvouoborové)

a další 4 programy

11 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Učitelství náboženství pro základní školy
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Teologická studia (dvouoborové)

a dalších 6 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

a další 4 programy

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 59 programů

65 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - intervence
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika

a dalších 20 programů

26 programů

Fakulta filozofická

 • Resocializační pedagogika
 • Anglický jazyk pro vzdělávání
 • Humanitní studia
3 programy

Hudební a taneční fakulta

 • Pedagogika tance
 • Bicí nástroje
 • Cembalo
 • Dirigování
 • Fagot
 • Flétna
 • Harfa
 • Klarinet
 • Kontrabas
 • Kytara
 • Lesní roh
 • Skladba
 • Trubka
 • Varhany
 • Hoboj
 • Housle
 • Viola
 • Violoncello
 • Zpěv
 • Pozoun
 • Klavír

a dalších 18 programů

39 programů

Hudební fakulta

 • Klavírní pedagogika
 • Hra na klavír a klavírní pedagogika
2 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
 • Andragogika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Husitská teologická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy (jednooborové)
 • Husitská teologie (EN)
 • Judaistika (EN)
 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (jednooborové)
 • Judaistika

a dalších 8 programů

15 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Speciální pedagogika pro vychovatele
 • Pedagogika volného času
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 36 programů

40 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Charitativní práce
 • Theology
 • Sociální a charitativní práce
 • Filozofie
 • Teologie služby
 • Teologie
 • Theologie
 • Teologie (dvouoborové)
 • Etika v sociální práci
 • Philosophy
 • Učitelství náboženství a etiky

a další 2 programy

14 programů

Fakulta pedagogická

 • Pedagogika pohybové prevence
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a dalších 36 programů

42 programů