Chci studovat medicínu

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Gerontologie
 • Gerontologie (EN)
 • Všeobecné lékařství
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Fyzioterapie
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Kineziologie a rehabilitace

a dalších 27 programů

37 programů

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Ergoterapie
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství
 • Zubní lékařství (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)

a dalších 40 programů

49 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Preventivní medicína (EN)
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Všeobecné lékařství
 • Dentální hygienistka
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie (EN)

a dalších 26 programů

35 programů

Lékařská fakulta

 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Chirurgie a reprodukční medicína
 • Všeobecné lékařství
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Vnitřní lékařství
 • Biomedicínské vědy
 • Radiologie - zobrazovací metody

a dalších 30 programů

37 programů

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Zdravotnický záchranář
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Radiologický asistent
 • Chirurgické obory

a dalších 12 programů

20 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ortotik-protetik
 • Radiologický asistent
 • Ergoterapie
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Zdravotnický záchranář
 • Fyzioterapie
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotní laborant
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
10 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Pediatrie
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Všeobecné lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zubní lékařství
 • Stomatologie
 • Zubní lékařství (EN)
 • Vnitřní nemoci
 • Vnitřní nemoci (EN)
 • Gynekologie a porodnictví
 • Onkologie

a dalších 15 programů

26 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Vojenské všeobecné lékařství
 • Zdravotnický záchranář
 • Vojenská farmacie
 • Vojenské zubní lékařství
4 programy

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Neurovědy
 • Vnitřní nemoci
 • Chirurgie
 • Urologie
 • Veřejné zdravotnictví
 • Onkologie
 • Patologická anatomie a soudní lékařství
 • Pediatrie
 • Gynekologie a porodnictví
 • Zubní lékařství

a dalších 15 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Pediatrie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Všeobecné lékařství
 • Všeobecné lékařství (EN)
 • Klinická onkologie a radioterapie
 • Radiologie
 • Stomatologie
 • Zubní lékařství
 • Zubní lékařství (EN)
 • Vnitřní nemoci
 • Lékařská farmakologie

a dalších 19 programů

30 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • Biomedical and Ecological Engineering (EN)
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie pro medicínské aplikace
1 program

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Radiologický asistent
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Radiologická fyzika
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Experimentální a molekulární biologie
 • Experimentální biologie živočichů a imunologie

a další 2 programy

7 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Syntéza a výroba léčiv
3 programy

Fakulta sociálních studií

 • Zdravotně-sociální péče
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
2 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Laserová a přístrojová technika
 • Radiologická technika
 • Radiologická fyzika
 • Matematické inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Fyzikální elektronika
 • Jaderná chemie

a dalších 15 programů

23 programů