Chci studovat geologii

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Geologické vědy (EN)
 • Geoenvironmentální rizika a sanace
 • Geologické vědy
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Antropologie
 • Ochrana přírody

a dalších 105 programů

113 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Geologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geologie (EN)
 • Aplikovaná geologie (EN)
 • Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství geologie pro SŠ
 • Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Geobiologie
 • Praktická geobiologie

a dalších 99 programů

108 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Environmentální geologie
 • Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy (dvouoborové)
 • Geologické vědy
 • Ekologie
 • Biofyzika

a dalších 73 programů

79 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika - Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika

a dalších 11 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Důlní měřictví
 • Geologické inženýrství
 • Důlní měřictví a geodézie
 • Geovědní a montánní turismus
 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Inženýrská geodézie
 • Environmentální biotechnologie
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 16 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Fyzická geografie a geoekologie
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.