Technika a informatika

69 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Food Technology (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta stavební

 • Geotechnika
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Hornické a podzemní stavitelství

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní a manipulační technika

a dalších 14 programů

17 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Podniková informatika
3 programy

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
4 programy

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Průmyslové inženýrství a management

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
3 programy

Technická fakulta

 • Energetika
 • Engineering of Agricultural Technological Systems
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Informační a komunikační technologie
 • Informatika
4 programy