Informatika

26 škol a fakult

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021. ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace
 • Matematická lingvistika

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
1 program

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Kybernetika a robotika / Cybernetics and Robotics

a další 2 programy

5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systems Engineering and Informatics (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program