Informatika

48 škol a fakult

Pokecej s vybranou VŠ na online veletrhu od 26.1.2021. Získej vstupenku ZDARMA

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Kybernetika a robotika / Cybernetics and Robotics

a další 2 programy

5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
3 programy

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Informační a komunikační technologie
 • Informatika
4 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační a znalostní management
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systems Engineering and Informatics (EN)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
2 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
2 programy