Dopravní inženýrství

9 škol a fakult

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - BIM inženýring
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
2 programy

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní technika a technologie
2 programy

Fakulta dopravní

 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Provoz a řízení letecké dopravy
2 programy

Fakulta strojní

 • Dopravní a transportní technika
 • Letectví a kosmonautika
 • Master of Automotive Engineering
3 programy