Hledáte „přihlášky“

Přihlášky do magisterských oborů

Většina univerzit postupně přechází na dvoucyklový, resp. třícyklový model studia: tříletý bakalářský obor, navazující dvouletý magisterský obor a případné dvouleté postgraduální studium. Student si tedy po třech letech musí znova podat přihlášku – do magisterského cy­klu.

číst více

Karlova univerzita otevřela nové vědecké pracoviště

K pokračování tradice českého lázeňství by mělo přispívat nové vědecké pracoviště UK, Ústav lázeňské medicíny 1. lékařské fakulty.

číst více

Uzávěrka přihlášek na stáže do Itálie

Pro zájemce o stipendijní pobyty v Itálii se přibližuje datum posledního možného odevzdání přihlášek do konkurzu. Dlouhodobé studijní pobyty pro studenty vyšších ročníků i krátkodobé letní stáže s jazykovým nebo uměleckým zaměřením organizuje ve spolupací s Ministerstvem zahraničnbích věcí v Itálii česká Akademická informační agenura AIA. Stipendijní pobyty jsou určeny pro všechny řádné studenty vysokých škol v České republice a pro vědecké pracovníky či pedagogy do 35 let.

číst více

Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěžě o nejlepší školní web

Ještě tento měsíc, resp. do 31. prosince 2003, můžete přihlašovat školní weby a webové stránky do soutěže společnosti AutoCont On Line. Mohou se zúčastnit všechny české školy, od mateřských až po střední.

číst více

MASARYKOVA UNIVERZITA SE OTEVÍRÁ ZÁJEMCŮM

Ačkoliv se doba podávání přihlášek na vysoké školy zdá ještě vzdálená, není úplně namístě toto téma zasouvat na později. Ti, z vás, kteří se letos o vysokoškolský post hlásit budete, byste asi již měli vážně uvažovat, kam své přihlášky zašlete. K rozhodování vám jistě mohou napomoci dny otevřených dveří, které jednotlivé fakulty pro zájemce pořádají. Na Mikuláše, tedy 6.prosince, začne Masarykova Univerzita v Brně otevírat jedny ze svých několika dveří, a to na Přírodovědecké fakultě.

číst více

Podání přihlášek na umělecké obory se blíží

Přemýšleli jste o studiu některého z uměleckých oborů, které naše vysoké školy nabízí? Je nejvyšší čas se rozhodnout. Na některé z těchto škol musí zájemci o studium podat přihlášku už do konce listopadu!!! Nejde jen o obory, které se studují pouze na uměleckých vysokých školách, ale třeba i o architekturu.

číst více

V listopadu přibude několik nových vysokých škol

Síť soukromých vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit svou činnost v Českých Budějovicích.

číst více

Druhá šance v Liberci

Technická univerzita v Liberci, konkrétně Fakulta strojní a textilní vyhlásily náhradní termín přijímacího řízení. Přihlášky je třeba zaslat do 8. srpna na strojní fakultu, do 15. srpna na Fakultu textilní…

číst více

Prodloužení termínu podání přihlášek k Národním srovnávacím zkouškám!

Uzávěrka přihlášek k Národním srovnávacím zkouškám (NSZ) byla prodloužena do 11. dubna…

číst více

Zájemci o studium na VŠ se mohou ještě přihlásit

Zájemci o studium na vysoké škole, kteří nestihli podat přihlášku do 28.2.2003, mají ještě šanci!

číst více