Hledáte „přihlášky“

Šance pro ty, kteří chtějí studovat umělecky zaměřený obor

Nestihli jste podat svoji přihlášku na vysokou školu včas a zajímáte se o film? Vám je tedy určena nabídka studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

číst více

Blíží se uzávěrka výtvarné soutěže Artkontakt

Projekt Artkontakt, čili konfrontace mladých výtvarníků, nyní vstupuje do druhého ročníku své existence. Věková hranice pro účast v soutěži je 26 let, přičemž se mohou zúčastnit i výtvarníci starší – ti však musí prokázat statut studenta. Do soutěže bude přijímána malba, kresba a grafika – každá jednotlivá práce by měla být signovaná a na zadní straně opatřená jménem a adresou …

číst více

Termíny podání přihlášek se liší

Nestihnout podat přihlášku je sice trestuhodná chyba, ale stát se může ledasco… Termín, který se uvádí jako mezní, totiž 28. únor, není závazný. Mnoho fakult si své termíny odevzdání přihlášek určuje samo.

číst více

První ročník – krátká euforie a tvrdý boj o přežití

Obecně se má za to, že tradiční české univerzity (Karlova, Masarykova, ČVUT) poskytují kvalitní vzdělání prověřené staletími a doložené řádkou titulů před jmény akademických pracovníků ve vedoucích funkcích. Pravdou je, že při nástupu do zaměstnání titul z „Karlovky“ něco znamená, ale stále více platí, že v konečné fázi půjde nejen o znalosti, ale také o zájem o vystudovaný obor, neboli touhu se dále vzdělávat a leccos tomu obětovat. Bohužel v mamutích výrobnách mozků dostává právě motivace ke studiu asi nejvíc na frak.

číst více

Podaní přihlášek na umělecké školy se blíží

Ten, kdo se chce hlásit na vysokou školu s uměleckým zaměřením, by neměl usnout na vavřínech. Nejzazší data odeslání přihlášek se totiž blíží.

číst více

Studium managementu a hotelnictví lázeňských služeb v Karlových Varech

V Karlových Varech bude v akademickém roce otevřena pobočka Soukromé Vysoké školy hotelové v Praze. Do prvního ročníku bakalářského studia hotelnictví a managementu lázeňských služeb bude přijato padesát studentů.

číst více

Nová vysoká škola v Brně

Od nového školního roku už mohou zájemci o vysokoškolské vzdělání studovat i na brněnské Newton College. Jde o soukromou vysokou školu se zaměřením na vzdělávání manažerů a pracovníků veřejné správy.

číst více

ERASMUS MUNDUS:

Poté, co Evropa snížila dotace na známý a mezi studenty oblíbený mobilitní program Socrates/Erasmus, je na světě nový stipendijní program Erasmus Mundus.

číst více

Fakulty otevřou nové obory

Nové obory otevřou od září některé české vysoké školy. Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zahájí výuku tříletého bakalářského studia se zaměřením na technologie a řízení v gastronomii. Studijní program

číst více

Přihlášky do magisterských oborů

Většina univerzit postupně přechází na dvoucyklový, resp. třícyklový model studia: tříletý bakalářský obor, navazující dvouletý magisterský obor a případné dvouleté postgraduální studium. Student si tedy po třech letech musí znova podat přihlášku – do magisterského cy­klu.

číst více