Hledáte „odvolání“

Cena rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2011 udělena třem autorům

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 5. 4. 2012 předal rektor JU prof. Libor Grubhoffer třem autorům Cenu rektora za prestižní vědeckou publikaci za rok 2011. *Udělení ceny posuzuje Rada grantové agentury JU na základě návrhů fakult a ústavů Jihočeské univerzity.

číst více

Dobeš: školné pravděpodobně jen pro „věčné studenty“

Jen pár hodin po zahájení Týdne neklidu vystoupil ministr školství Josef Dobeš s prohlášením, že školné nakonec zavedeno nebude – nebo přesněji, bude se týkat jen tzv. věčných studentů. Studenti, zástupci vysokoškolských orgánů i mnozí politici sice tento nový obrat ve vývoji vysokoškolské reformy vítají, berou jej však stále s rezervou. Nejčastějším argumentem je, že odstoupení od plánovaného školného …

číst více

Nepřijat/a. A co teď?

Už od začátku školního roku jste v jednom kole – maturita, státní maturita, přijímačky. První dvě už máte za sebou, ale co třetí položka? Někteří už pilně oslavují, ale vám přišel domů dopis, ve kterém stojí, že (alespoň) v příštím školním roce na vysokou školu nenastoupíte. Netřeba věšet hlavu, jsou zde totiž další možnosti. Pozn. Článek byl 12. 6. 2013 aktualizován (kav).

číst více

Rok maturanta: přehledný průvodce

Mnozí z vás stojí před velmi náročným rokem. Jen při letmém pohledu na všechnu tu práci a události, které vás čekají, se vám dělají mžitky před očima? Prvním krokem k zvládnutí obtíží je vypracovat si seznam úkolů. A vidíte, tohle už jsme zvládli za vás!

číst více

Uznávání zahraničního vzdělávání v ČR

Chystáte se na zahraniční studijní pobyt? Zjistěte si, nakolik vám bude studium uznáno, a vyhněte se nepříjemnostem po příjezdu na domácí univerzitu. Přinášíme vám podrobné informace o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace veřejnou vysokou školou.

číst více

Založení podniku

Živnost = je soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Splňuje-li podnikatel tyto podmínky, musí se: Přihlásit na živnostenském úřadě Ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese Zaplatit příslušné poplatky jinak provádí tzv. neoprávněné podnikání – nebezpečí pokut a zákazu činnosti Subjekty oprávněné k provozování …

číst více

České knihovnictví a knihovnické zákonodárství po roce 1989

Zákon č. 254/2001 sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb: je dosud platný dělí služby na: základní – musí poskytovat všechny knihovny jsou bezplatné MVS, MMVS, BIS (částečně), internet doplňkové – jsou placené nemusí je poskytovat všechny knihovny BIS, ARI, PC kurzy, překladatelské služby, reprografické služby, publikační činnost zabývá se rozdělením knihoven: knih. MK – …

číst více

Pracovní právo

souhrn právních norem upravující vztahy související s výkonem práce(pracovní poměr, dovolené, mzdy, odpovědnost za škodu, ochrany zdraví. Hlavní prameny práva –ústava ČR listina základních práv a svobod zákoník práce Pracovně právní vztahy-vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z nichž některé jsou upraveny zvláštními předpisy(práce členů družstev, příslušníků ozbrojených sil, členů posádek, hasičů, učitelů vys.škol) Svobodná volba povolání-občan se může …

číst více

Dědické právo

je to tradiční pojem ve všech právních systémech · staré jako právo samo · Proč existuje dědické právo? Účel: rozdělení našeho majetku po smrti podle určitého pravidla aby majetek zůstal v rodině a nepropadl státu dědictví udržuje v chodu ekonomiku regulační charakter · je začleněno do práva občanského § 460 a násl. ObčZ · používá se mnoho latinských …

číst více

Pracovní právo

souhrn právních norem upravující vztahy související s výkonem práce(pracovní poměr, dovolené, mzdy, odpovědnost za škodu, ochrany zdraví. Hlavní prameny práva ústava ČR listina základních práv a svobod zákoník práce Pracovně právní vztahy-vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z nichž některé jsou upraveny zvláštními předpisy(práce členů družstev, příslušníků ozbrojených sil, členů posádek, hasičů, učitelů vys.škol) Svobodná volba povolání-občan se …

číst více