Karlova univerzita otevřela nové vědecké pracoviště

K pokračování tradice českého lázeňství by mělo přispívat nové vědecké pracoviště UK, Ústav lázeňské medicíny 1. lékařské fakulty.

číst více

Přijímací zkoušky na Fakultu informatiky MU v Brně

Přijímací zkoušky do všech studijních programů a oborů bakalářského studia na Fakultu informatiky MU letos proběhnou 15. května. Náhradní termín pro ty uchazeče o studium, kteří se ze závažných důvodů nebudou moci dostavit, je 8. června.

číst více

Konference SCO 2004, E-learning přichází

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové pořádají setkání uživatelů a tvůrců výukového obsahu pro elektronické kurzy na vysokých školách s názvem SCO 2004 – E-learning přichází.

číst více

MBA programy – prohloubení vzdělání

V dnešní době se vysokoškolské vzdělání stává téměř samozřejmostí. V mnoha profesích a k dosažení určitých (převážně vyšších) pozic je takřka nevyhnutelné. Mnohdy ale ani to nestačí, lépe řečeno, prohloubení již dosaženého vzdělání je obrovskou výhodou. Mezinárodní titul je vzhledem k brzkému vstupu České republiky do EU přímo skvělý. MBA programy jsou jednou z variant, jak toho dosáhnout.

číst více

Školský zákon se do parlamentu nedostane

Chystanou reformu školství se ministryni Buzkové ve vládě nepodařilo obhájit. Jednání o novém školském zákoně uvízlo na mrtvém bodě, když se ministryni a vicepremiéru Petru Marešovi (US-DEU)ani na úterní schůzce nepodařilo shodnout na jeho konkrétní podobě.

číst více

Volba rektora Západočeské univerzity v Plzni

Souboj o místo rektora svedou děkan fakulty humanitních studií Ivo Budil a kancléř univerzity Josef Průša. O novém rektorovi bude rozhodovat akademický senát už 28. ledna.

číst více

Učitel – rizikové povolání

Být učitelem pomalu přestává budit respekt a nejen to, stává se jedním z rizikových povolání, kde jde o život.

číst více

Den otevřených dvěří na 2. lékařské fakultě UK

bude v sobotu 17. ledna 2004. Začne v 9 hodin

číst více

Uzávěrka přihlášek na stáže do Itálie

Pro zájemce o stipendijní pobyty v Itálii se přibližuje datum posledního možného odevzdání přihlášek do konkurzu. Dlouhodobé studijní pobyty pro studenty vyšších ročníků i krátkodobé letní stáže s jazykovým nebo uměleckým zaměřením organizuje ve spolupací s Ministerstvem zahraničnbích věcí v Itálii česká Akademická informační agenura AIA. Stipendijní pobyty jsou určeny pro všechny řádné studenty vysokých škol v České republice a pro vědecké pracovníky či pedagogy do 35 let.

číst více

Průvodem se svíčkami uctí studenti památku Jana Palacha

Studenti Filozofické fakulty UK uctí památku Jana Palacha průvodem se svíčkami ve čtvrtek 15. ledna 2004. Připomenou si tím 35. výročí jeho upálení.

číst více