Na Právnickou fakultu UK byl omylem přijat rekordní počet studentů

K pochybení došlo při vyhodnocování přijímacích testů na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Následkem je nadměrné množství přijatých uchazečů – jejich počet dosahuje téměř jednoho tisíce.

číst více

EUROMANAGER – realistická simulace firemního prostředí

EUROMANAGER je mezinárodní týmová soutěž, která startuje svůj již 25. ročník. První účast v tomto projektu přinesla zástupcům České republiky, reprezentované studenty VŠE, vítězství v mezinárodním finále v Paříži. V letošním roce se čeští studenti umístili na krásné třetí pozici v konkurenci 13 zemí světa. Finále proběhlo ve dnech 21. – 26. 9. v exotickém Macau.

číst více

Gaudeamus – cenný zdroj informací?

Příjemný, reprezentativní prostor. Spousta důležitých, přehledně uspořádaných informací. Kultivovaní lidé, vždy upravení a ochotní zodpovědět všechny vaše otázky. Vypadá takhle každodenní realita na vysoké škole? Ale kdeže! Právě jsem popsala typickou podobu stánku na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.

číst více

V listopadu přibude několik nových vysokých škol

Síť soukromých vysokých škol bude zase o něco bohatější. Nová Vysoká škola evropských a regionálních studií by měla v listopadu zahájit svou činnost v Českých Budějovicích.

číst více

Přednáška o možnostech studia v zahraničí

Se stále rostoucí ponukou studijních pobytů v zahraničí roste i problém orientování se v různých nabídkách a konkrétních programech. Proto Masarykova univerzita ve spolupráci s Centrem zahraničních studií pořádá pro své studenty přednášku na téma Možnosti studia v zahraničí.

číst více

Mezinárodní konference Cyberspace 2003:

Kyberprostoru a uplatnění práva v něm se bude věnovat první ročník mezinárodní konference Kyberprostor 2003: Normativní systémy, který pořádá Katedra Právní teorie PrF MU ve spolupráci s katedrou Masmediálních studií FSS MU 29. října 2003 na půdě Právnické fakulty v Brně.

číst více

Virtuální veletrh vzdělávání

To, že vzdělání v dnešní době není pouze záležitostí omezující se na krajinu původu, dokazuje i virtuální mezinárodní veletrh vzdělávání, který se uskuteční ve dnech 27. 10. – 2. 11. 2003 na britském portálu Hobsons.

číst více

VUT má svůj „inkubátor“

V univerzitním kampusu Pod Palackého vrchem funguje nově zřízený „Technologický inkubátor“. O co vlastně jde? „Technologický inkubátor“ je nový projekt Vysokého učení technického v Brně, jehož cílem je pomoct začínajícím firmám technického zaměření s realizací jejich nápadů, inovací, se zavedením technologií, ale i samotnou výrobou a prosazením se na trhu.

číst více

Policie vyšetřuje Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze

Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, kterou zřídilo Arcibiskupství pražské, nyní vyšetřuje policie kvůli podezření z finančních machinací.

číst více

Na Masarykově univerzitě chce studovat stále více lidí

Počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu v Brně stoupl v porovnání s loňským rokem o přibližně 6000, celkem se jich tedy sešlo 43 559.

číst více