O nás

Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat vzdělání sociálního, ekonomického a správního zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Vysoká škola PRIGO vstoupila již do druhého desetiletí své existence. Staví na hodnotách, jako jsou otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, relevance a efektivnost.

Kde nás najdeš

Vysoká škola PRIGO

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Vysoké škole PRIGO je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška může být prominuta za dále uvedených podmínek. Přijímací zkoušku lze absolvovat podle variant uvedených v bodech 1) až 4), přičemž je nutné, aby uchazeč splnil podmínky uvedené alespoň v jednom z těchto bodů. Splní-li uchazeč podmínky podle několika bodů, započítává se při rozhodování o přijetí nejlepší normovaný výsledek.

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

  1. absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,
  2. absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,
  3. absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok,
  4. absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z fakult Masarykovy univerzity v Brně.

Prominutí přijímací zkoušky

Rektorka Vysoké školy PRIGO může prominout vykonání přijímací zkoušky na základě splnění alespoň jednoho z níže uvedených kritérií:

  • kritérium prospěchu,
  • kritérium kvalifikované kompetentnosti.

Více o prominutí zkoušky zde.

  • Elektronická přihláška: 490 Kč
  • Papírová přihláška: 490 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Vysoká škola PRIGO

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Pobočky

Výzkumný ústav VŠEO

Mojmírovců 1002/42
709 00 Ostrava

www.vs-prigo.cz/vyzkumny-ustav-vseo
+420 800 800 404
vs@prigo.cz