Posláním Vysoké školy sociálně správní je poskytovat vzdělání sociálně ekonomického zaměření studentům v bakalářských studijních programech, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se státní správou a s podnikovou a kulturní sférou.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se skládá z těchto alternativ:

1) absolvování písemné školní přijímací zkoušky v podobě testu studijních předpokladů,

2) absolvování školního ústního odborného a motivačního pohovoru,

3) absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO testu) z Obecných studijních předpokladů ve kterémkoliv termínu po aktuální akademický rok,

4) absolvování Testu studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení na některou z fakult Masarykovy univerzity v Brně.

V případě, že v přihlášce uchazeč neuvede, zda žádá o zohlednění alternativ uvedených v bodech 2) až 4), bude automaticky pozván k písemné školní přijímací zkoušce, kterou je povinen absolvovat. Pokud uchazeč žádá o zohlednění testů uvedených v bodech 3) a 4), je povinen tuto skutečnost doložit příslušným vyhodnocením testu nejpozději v den určený pro konání školní přijímací zkoušky dle bodu 1). Uchazeč může spolu s přihláškou požádat o současné absolvování písemné školní přijímací zkoušky dle bodu 1) a absolvování odborného a motivačního pohovoru dle bodu 2) s tím, že bude zohledněna ta varianta, při níž dosáhne lepšího normovaného výsledku. Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o variantu dle bodu 2), nemůže již později přijímací zkoušku podle bodu 2) absolvovat a hojit tím např. neúspěšný výsledek školní přijímací zkoušky.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 490 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 490 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech