O nás

PRIGO provozuje vysokou školu a dvě vyšší odborné školy.

Vysoká škola PRIGO je moderní školou, která poskytuje vysokoškolské vzdělání v prezenční formě v ekonomicky zaměřených bakalářských (Bc.) a navazujících magisterských ( Ing.) studijních programech „Ekonomika a management“„Manažerská ekonomie“, „Hospodářská politika a správa“. Realizuje také „Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).“

Vyšší odborné školy PRIGO nabízejí obory Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra, Veterinářství, Sociální práce, Obecně právní činnost. Školy PRIGO poskytují vzdělání v Ostravě, Olomouci, Havířově, Bruntále a Novém Jičíně.

Prezenční studium na vysoké škole ZDARMA a na VOŠ za symbolické školné. Nově iPady zdarma.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola PRIGO

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov

Přihlášky a přijímačky

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč.

V případě studijních programů realizovaných v cizím jazyce činí poplatek 180 EUR.

 

  • Elektronická přihláška: 490 Kč
  • Papírová přihláška: 490 Kč

Aktuality

Doplňující informace

PRIGO nabízí nejen Vysokou školu, ale také Vyšší odbornou školu.

VOŠ PRIGO patří mezi největší a nejúspěšnější vyšší odborné školy v České republice a účastní se také mnoha projektů v tuzemsku i zahraničí. Její nabídka zahrnuje humanitní, pedagogické, sociální nebo zdravotnické obory. Působí v pěti městech. Sídlo má v Ostravě a vzdělání poskytuje také v Havířově, Bruntále, Novém Jičíně a Olomouci.

Absolventi oboru Obecně právní činnost budou vybaveni širokou škálou vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění v profesích, kde je podmínkou znalost právních norem v ekonomických souvislostech, jako jsou právní asistent, ekonom, personalista apod. Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou splňovat kritéria zákona o pedagogických pracovnících. Jako kvalifikovaní pedagogové pak mohou působit v mateřských školách, a to i na pozici ředitele, nebo jako vychovatelé či pedagogové volného času.

Absolventi oborů Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče. Podobně pak obor Sociální práce připravuje studenty zejména na zákonem regulované povolání sociálního pracovníka. Jedná se o jediný typ studia na vyšší odborné škole, které poskytuje odbornou kvalifikaci pro výkon tohoto povolání podle zákona o sociálních službách.

Absolvent oboru Veterinářství bude vykonávat regulované povolání a bude splňovat kritéria podle zákona o veterinární péči. Naším primárním cílem je připravit absolventy k samostatnému poskytování péče o zvířata a k plnohodnotné asistenci veterinárnímu lékaři, a to ve všech typech veterinárních zařízení. Cílem studia je také připravit absolventy pro práci v oblasti státní veterinární kontroly či pro výzkumnou práci v oboru veterinářství.

Po skončení studia na VOŠ a získání titulu DiS. (diplomovaný specialista), nabízíme možnost pokračování studia na naší vysoké škole od 2. ročníku a slevu ze školného ve výši 10 000 Kč v každém ročníku studia.

Studovat můžete v rámci denního studia s výhodami studenta nebo kombinovaně odkudkoli z ČR.

Nabízíme studentům praxi.

Od září 2021 bude na školách PRIGO implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na naší Vyšší odborné škole PRIGO budou nyní vybaveni iPady nebo MacBooky všichni nově nastupující studenti denní formy studia oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra a také jejich učitelé. Od dalších let budou podobně postupně v PRIGO školách vybaveni i všichni ostatní naši žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta.

Veškeré informace získáte na www.vos-prigo.cz nebo na bezplatné infolince 800 888 989.

Kontakt

Vysoká škola PRIGO

Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov