O nás

VŠCHT Praha se rozhodla navázat na předchozí zkušenosti a připravila nabídku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory.

Studijní programy

V červnu 2020 úspěšně akreditovala nový bakalářský studijní program Ekonomika a management a navazující magisterský studijní program Odvětvový management (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu).

Uplatnění

Absolvent je připraven pro pozice středního a vyššího managementu nebo jako manažer velkých a komplexních projektů, a to zejména v tuzemských i zahraničních průmyslových podnicích, podnicích obchodu, výzkumných a vývojových organizacích, a také národních i nadnárodních orgánech a organizacích tvořících a vyhodnocujících průmyslovou a inovační politiku.

Web

Kde nás najdeš

Ústav ekonomiky a managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu Ekonomika a management je středoškolské vzdělání a písemná zkouška z matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru ze všech předmětů na výročním vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a v pololetním vysvědčení ze 4. ročníku do 1,5 včetně, a to za předpokladu, že je součástí těchto předmětů Anglický jazyk i Matematika.

Splnění této podmínky může být nahrazeno úspěšným absolvováním přijímací zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Obě nebo každou jednotlivou část přijímací zkoušky může student absolvovat jedním z následujících způsobů:

  • Složením přijímací zkoušky z matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
  • Složením zkoušky na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Za absolvování obou nebo každé jednotlivé části přijímací zkoušky se považuje také absolvování minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na VŠCHT naleznete zde. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS, AKTION, ATHENTS a další. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Vysoká škola chemicko-technologická nabízí studentům ubytování ve dvou kolejních zařízeních (Sázava a Volha) v areálu vysokoškolských kolejí v Praze - Kunraticích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy účelových zařízení VŠCHT zde.

Kontakt

Ústav ekonomiky a managementu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice