O nás

Farmaceutická fakulta byla zřízena v roce 1991 v rámci Vysoké školy veterinární (nyní Veterinární a farmaceutické univerzity).

Studium farmacie

Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Farmacie v českém i anglickém jazyce. Standardní doba studia je 5 let. Forma studia je prezenční.

Kde nás najdeš

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno

Přihlášky a přijímačky

Magisterské studium

Přijímací řízení pro občany ČR a zahraniční uchazeče ke studiu v českém jazyce se skládá z písemných zkoušek:

  • Biologie (40 otázek),
  • chemie (40 otázek)
  • fyziky (40 otázek).

Správná odpověď na každou otázku je hodnocena 1 bodem. Za písemné zkoušky lze získat maximálně 120 bodů.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Farmaceutická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1946/1
612 42 Brno