O nás

1. lékařská fakulta byla v roce 1348 jednou ze čtyř zakládajících fakult celé Univerzity Karlovy. Fakulta je zapojena do velkých vědecko-výzkumných infrastruktur a mezinárodních programů, spolupracuje se zahraničními univerzitami po celém světě a s klinikami 5 pražských nemocnic.

Cílem 1. LF UK, kterou neformálně nazýváme Jednička, je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci. Máme pro to ty nejlepší předpoklady – kvalitní vyučující i dobré zázemí na klinikách a ústavech. Můžete u nás studovat všeobecné lékařství, zubní lékařství, ale také adiktologii, porodní asistenci, nutriční terapii, intenzivní péči, ergoterapii, fyzioterapii. Lze u nás studovat i všeobecné a zubní lékařství v angličtině. Už během studia se můžete věnovat kvalitní vědecké práci anebo vyjet na zahraniční stáže, třeba Erasmus+.

Web

Kde nás najdeš

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

Přihlášky a přijímačky

Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) https://is.cuni.cz/studium/ do 28. února 2019.

Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie.

U přijímacího řízení jsou zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za absolvování českého jazyka v plném rozsahu studia na střední škole a matematiky také v plném rozsahu studia na střední škole, ale navíc ještě při prospěchu výborně a velmi dobře.

Další část studentů Všeobecného a Zubního lékařství je každoročně přijata na základě výborných výsledků středoškolského studia bez přijímacích zkoušek.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Pořádáme přípravné kurzy, více se o nás dozvíte také na Dni otevřených dveří a každoroční akci Jednička na zkoušku, která je určena pro uchazeče o studium všeobecného a zubního lékařství přijaté bez přijímacích zkoušek. Nově také nabízíme interaktivní workshopy pro středoškoláky.

Již od prvního ročníku na naší fakultě probíhá výuka studentů v unikátním Centru lékařských simulací (SIM centrum) – sofistikované simulátory (figuríny řízené počítačem), které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, dokonale propojují výuku praktických dovedností s teoretickými znalostmi na předem připravených klinických příkladech. Jsme hrdí na nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v ČR, výuka a stáže našich studentů probíhají na pěti pražských a desítkách regionálních nemocnic po celé ČR i na Slovensku. Nabízíme také rozsáhlé možnosti výjezdů do zahraničí a cca 400 volitelných předmětů.

Další informace pro uchazeče najdete zde.

Studium a stáže v zahraničí

Velká většina z Vás, studentů 1. lékařské fakulty, vyjede na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednu z univerzit, s nimiž má fakulta v rámci programu uzavřenou mezi institucionální smlouvu o studentských výměnných pobytech. Prvním krokem, který jako zájemci o výjezd musíte udělat, je přihlásit se na fakultní konkurz (viz Jak na Erasmus). Uspějete-li v něm, budete fakultou nominováni na jednu z etablovaných partnerských univerzit pro program Erasmus+.

Podrobný postup naleznete ZDE.

Ubytování a koleje

Mezi mediky nejčastěji využívané patří kolej Švehlova, Jižní Město, Jednota a Kajetánka. Ubytování je ale možné i na jiných kolejích.

Více informací najdete ZDE.

Menza

V menzách Univerzity Karlovy se můžete stravovat po celý akademický rok. Většina z nich otvírá na začátku září a zavírá na konci června. 

Denně si vybíráte ze 4 možných hlavních jídel, jedno bývá obvykle bezmasé. Cena pro studenty se pohybuje kolem 50 korun.

Více informací najdete ZDE.

Kontakt

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2