O nás

Přesně 28. září 1991 Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) slavnostně otevřela. Jméno získala podle význačného severočeského rodáka Jana Evangelisty Purkyně, který se řadí mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie a antropologie. V mezinárodním měřítku získal uznání také jako jeden z nejvýznamnějších světových fyziologů. UJEP od roku 1991 tvořily tři fakulty (Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta životního prostředí) a Ústav slovansko-germánských studií.

Univerzita J. E. Purkyně má dnes 8 fakult: fakultu filozofickou, fakultu sociálně ekonomickou, fakultu strojního inženýrství, fakultu umění a designu, fakultu zdravotnických studií, fakultu životního prostředí, pedagogickou fakultu a přírodovědeckou fakultu. Pracuje zde okolo 900 akademických a neakademických pracovníků a studuje asi 8600 studentů.

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem

Fakulty

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Dokumentace památek
 • Filozofie (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie (dvouoborové)
 • Historie (jednooborové)
 • Interkulturní germanistika
 • Kulturní historie
 • Německá literatura
 • Německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 11 programů

21 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika - teplárenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Materiály
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Příprava a řízení výroby
 • Řízení výroby
 • Strojírenská technologie
8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Revitalizace krajiny
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 40 programů

45 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Aplikované počítačové modelování
 • Applied Computer Modelling
 • Applied nanotechnology
 • Applied Nanotechnology
 • Applied nanotechnology (EN)
 • Biologie

a dalších 28 programů

36 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Aplikovaná ekonomie a správa
 • Ekonomika a management
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Řízení v sociální práci
 • Sociální práce
5 programů

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fine Art
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design
 • Kurátorská studia
 • Photography and Time-Based Media
 • Vizuální komunikace
 • Výtvarná umění
8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
4 programy

Aktuality

Kontakt

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem