O nás

Ústav sociální práce byl založen v roce 2011 a je nejmladší součástí Univerzity Hradec Králové. Jeho posláním je rozvíjet společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce. Založením ústavu získala Univerzita Hradec Králové konečnou podobu vysoké školy sdružující pět oborově specializovaných součástí. 

Studijní programy

Nabízí studijní obory zaměřené na oblast sociální práce v prezenční i kombinované formě a umožňuje tak vzdělávání i zájemcům již působícím v oblasti sociální práce.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v sociálních službách ve státním i soukromém sektoru.

Kde nás najdeš

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky ke studiu se podávají do 31. 3. 2019.

Přijímací zkoušky na magisterský navazující studijní program Sociální politika a sociální práce budou realizovány v termínu od 7. 6. do 13. 6. 2019.

Přijímací zkoušky na bakalářský studijní program Sociální práce jsou realizovány Filozofickou fakultou UHK.

Přehled nabízených oborů včetně informací k přijímacím zkouškám a učebních plánů naleznete v části Studijní obory.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III