TC Business School je česká poradenská a vzdělávací společnost, která na našem trhu působí již od roku 1992. Cílem společnosti je přispívat ke zkvalitňování managementu, organizace a komunikace firem. Při vzdělávání je používána metodika Action Learning. Studia jsou akreditována holandskou Business School Nederland (BSN).

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení neobsahuje žádnou přijímací zkoušku. Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání, praxe na libovolné manažerské pozici min. 3 roky, vyplněná přihláška a uhrazení školného.

Přihlášku na kurzy MBA a DBA je možné podat v průběhu celého akademického roku.