O nás

Studijní programy

Poskytujeme vzdělávání v bakalářském i v navazujícím magisterském programu v prezenční a kombinované formě. Všechny námi nabízené obory a specializace jsou akreditovány MŠMT ČR. Vybrat si můžete i jednoroční specializační studium nebo některý z e-learningových kurzů poskytovaných v rámci celoživotního vzdělávání.

Web

Kde nás najdeš

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8-Libeň

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené maturitní vzdělání a chuť studovat. Uchazeči o studium nedělají přijímací zkoušky, procházejí přijímacím pohovorem, jehož cílem je volba oboru, výběr cizích jazyků a zjištění studijní motivace.

Navštívit nás můžete ve čtvrtek 7., 14. a 21. 9. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin., kdy se koná den otevřených dveří.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Během studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií mohou studenti v bakalářském i navazujícím magisterském programu v prezenční i kombinované formě využít možnosti studia či pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Spolupracujeme především s firmami a školami z Velké Británie, Irska, Portugalska, Španělska, Polska, Turecka a Slovenska.

Školné

Školné za semestr: Bc: 27 500 Kč, Mgr: 28 500 Kč

Stipendium

Škola studentům může poskytnout ubytovací, sociální a účelové stipendium. 

Kontakt

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8-Libeň