Pražská mezinárodní manažerská škola byla založena v roce 1992. Zakladateli této organizace byla Vysoká škola ekonomická v Praze spolu s Nadací Management Studies.

Studijní programy a uplatnění

Hlavním posláním Pražské mezinárodní manažerské školy je nabídnout uchazečům mezinárodně uznávané studium MBA splňující náročné požadavky kladené na jeho úroveň. Jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání je kvalita managementu. Pro řadu firem zvláště s mezinárodní účastí je při vyhledávání nových manažerů kritériem právě titul MBA. Programy a kurzy MBA musí mít proto vždy univerzální charakter, aby poskytly vzdělání odpovídající špičkovým manažerům schopným uplatnit se v kterémkoliv oboru podnikání. U absolventů se díky tomu výrazně zvyšuje jejich hodnocení na trhu práce. Studium MBA u nás je chápáno jako postgraduální, v rámci celoživotního vzdělávání, a musí tomu odpovídat svým obsahem, délkou, profesionální orientací a pedagogickým zajištěním.

www.pibs.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářský stupeň), minimálně dva roky praxe, pasivní znalost angličtiny a absolvování přijímacího řízení, které se skládá z písemného testu zaměřeného na matematicko-logické myšlení (upravený GMAT), písemného ověření jazykových znalostí (angličtina/němčina) a krátkého pohovoru se zástupci vedení školy. Součástí ústního pohovoru je ověření zájmu o studium, průběh praxe, osobní charakteristiky, plány osobního rozvoje, časové možnosti ke studiu.

V případě podnikové formy studia jsou studenti vybíráni ve spolupráci s vrcholovým managementem zúčastněných firem. Ten se také podílí na výběru témat pro projekty, které studenti zpracovávají na závěr studia.

Přihlášku je možné podat v průběhu celého akademického roku.

Aktuality

Význam akreditace

Význam akreditace

Při volbě studia jsou rozhodující záruky jeho mezinárodního uznání, které úzce souvisejí s jeho kvalitou. Kritériem pro výběr školy je tedy akreditace jejích studijních programů zahraničními universitami a Českou asociací MBA škol (Czech Association of MBA Schools - CAMBAS), která vznikla obdobně jako podobné instituce v jiných vyspělých zemích světa, aby garantovala potřebnou vysokou kvalitu studia. číst více

Titul MBA může přinést povýšení

Titul MBA může přinést povýšení

Institucí nabízejících v ČR zisk titulu MBA, zaměřeného na získání zkušeností v managementu, přibývá. V tuzemsku jich je v současnosti několik desítek, oficiální akreditaci má však jen zlomek z nich. Titul z prestižní univerzity má ale dle výzkumů pozitivní vliv na kariéru absolventa. Držitelé titulu mají větší šanci na povýšení i zvýšení platu o více než třetinu. číst více