O nás

Pražská mezinárodní manažerská škola byla založena v roce 1992. Zakladateli této organizace byla Vysoká škola ekonomická v Praze spolu s Nadací Management Studies.

Studijní programy a uplatnění

Hlavním posláním Pražské mezinárodní manažerské školy je nabídnout uchazečům mezinárodně uznávané studium MBA splňující náročné požadavky kladené na jeho úroveň. Jedním z klíčových faktorů úspěšného podnikání je kvalita managementu. Pro řadu firem zvláště s mezinárodní účastí je při vyhledávání nových manažerů kritériem právě titul MBA. Programy a kurzy MBA musí mít proto vždy univerzální charakter, aby poskytly vzdělání odpovídající špičkovým manažerům schopným uplatnit se v kterémkoliv oboru podnikání. U absolventů se díky tomu výrazně zvyšuje jejich hodnocení na trhu práce. Studium MBA u nás je chápáno jako postgraduální, v rámci celoživotního vzdělávání, a musí tomu odpovídat svým obsahem, délkou, profesionální orientací a pedagogickým zajištěním.

Web

Kde nás najdeš

Pražská mezinárodní manažerská škola

José Martího 407/2
162 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení - kontaktní MBA

Požadavky na přijetí:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
  • minimálně dva roky praxe
  • pasivní znalost angličtiny
  • absolvování přijímacího řízení: písemný test zaměřený na matematicko-logické myšlení (upravený GMAT), písemné ověření jazykových znalostí (angličtina/němčina), krátký pohovor se zástupci vedení školy. Součástí ústního pohovoru je ověření zájmu o studium, průběh praxe, osobní charakteristiky, plány osobního rozvoje, časové možnosti ke studiu.

V případě podnikové formy studia jsou studenti vybíráni ve spolupráci s vrcholovým managementem zúčastněných firem. Ten se také podílí na  výběru témat pro projekty, které studenti zpracovávají na závěr studia.

Přijímací řízení - international MBA

Požadavky na přijetí:

  • diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (alespoň bakalářský stupeň)
  • dostatečné znalosti anglického / německého jazyka
  • nejméně dvouletá hospodářská praxe po ukončení vysoké školy

Přihlášku je možné podat v průběhu celého akademického roku.

Aktuality

Kontakt

Pražská mezinárodní manažerská škola

José Martího 407/2
162 00 Praha 6