O nás

Newport International University byla založena v roce 1976 v Kalifornii. V duchu svého hesla “Dedicated to Global Education” expandovala záhy po svém založení do řady zemí celého světa. V současné době má již 25 studijních center. V roce 1991 rozšířila svou působnost také do tehdejšího Československa, když byla založena její pobočka v Ostravě. Po rozdělení republiky přešla platnost licence na oba samostatné státy.

Kde nás najdeš

Newport international university, s.r.o.

Reální 172/2
702 00 Ostrava

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí ke studiu programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání, v případě MBA programu je podmínkou vzdělání na minimálně bakalářském stupni. V případě programu DBA je požadováno vysokoškolské vzdělání ekonomického směru.

Vzhledem k individuálnímu studijnímu programu lze studium zahájit kdykoli v průběhu roku po splnění přijímacích kritérií, kterými jsou: zaslání vyplněné přihlášky, notářsky ověřených kopií dokladů o vzdělání a strukturovaného životopisu.

Doplňující informace

Kontakt

Newport international university, s.r.o.

Reální 172/2
702 00 Ostrava