O nás

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již téměř 15000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů, a to v Praze, Plzni, Liberci a v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 1500 studentů, což ji řadí mezi největší soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání téměř 4000 studentům a nabízí studijní programy, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Jako jedna z mála českých soukromých vysokých škol má statut Univerzity.

Studijní programy

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění např. v domácích i nadnárodních firmách, v institucích veřejné správy a samosprávy, v mediálních organizacích, v institucích EU apod.

Web

Kde nás najdeš

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se konají pro bakalářské studium – prezenční formu.

Do bakalářského studia – kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Do magisterského studia – prezenční i kombinované formy jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Pro studium programu vyučovaného v angličtině je zapotřebí ověřit znalost anglického jazyka. Ověřování znalosti anglického jazyka (a českého jazyka pro cizince) se koná i pro bakalářský studijní program Anglofonní studia v kombinované formě studia a pro magisterské studijní programy.

OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Prezenční studium

  • Bakalářské studium – test z anglického (případně německého, francouzského nebo španělského) jazyka, pro programy vyučované v anglickém jazyce navíc ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy
  • Magisterské studium – bez přijímacích zkoušek, programy vyučované v anglickém jazyce test a ústní pohovor v anglickém jazyce – viz jednotlivé programy

Kombinované studium

  • bez přijímacích zkoušek (kromě programu Anglophone Studies, test a ústní pohovor v anglickém jazyce)

Uchazeči cizinci, kteří nemají český (případně slovenský) jazyk jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce).

Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Doktorské studium

  • posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé programy 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • bakalářské studium v kombinované formě a magisterské studium: nejpozději do 30. 9. 2019 (s výjimkou programů vyučovaných v anglickém jazyce, pro které platí termíny stanovené pro prezenční formu studia)
  • bakalářské studium v prezenční formě: nejpozději 2 pracovní dny před termínem přijímacích zkoušek.
  • Nejbližší termíny přijímacích zkoušek: 4. 9. 2019, 18. 9. 2019, 2. 10. 2019.
  • Elektronická přihláška: 550 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Škola bez bariér

Metropolitní univerzita Praha ve své činnosti nezapomíná ani na společenskou odpovědnost. Již od roku 2003 realizuje sociální program Škola bez bariér pro studenty s pohybovým postižením, za který byla několikrát oceněna. Tito studenti získávají stipendium a studují v bezbariérových budovách. Mohou tak snadněji dosahovat svých akademických snů a cílů a po absolvování studia nalézt dobré uplatnění na trhu práce.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti či absolventi MUP do jednoho roku po úspěšném ukončení studia absolvovat 2 - 12 měsíční praktickou stáž ve firmách a institucích v  partnerských zemích.

Absolventi MUP mohou rovněž do 2 let po ukončení studia vyjet v rámci programu Leonardo da Vinci na 3-6 měsíční stáž do Belgie, Litvy či Španělska.

Studium v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce.

V rámci Erasmu mohou studenti strávit jeden až dva semestry na jedné z evropských partnerských univerzit, konkrétně v některé z členských zemí EU, dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku a Makedonii.

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi MUP s více než 40 mimoevropskými zeměmi se studentům rovněž otevírá možnost studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v Asii, Americe či Oceánii.

Ubytování a koleje

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, na stránkách však nabízí ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Školné

Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 57 000 Kč/rok, respektive 30 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 52 000 Kč, při rozložené splátce 27 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 25 000 Kč/rok v prezenční i v kombinované formě studia.

Stipendium

Škola nabízí sociální a ubytovací stipendium. Navíc také nabízí stipendium pro doktorantské studium, které je studentům přiřazováno podle umístění v přijímacím řízení. 

Kontakt

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 00 Praha 10

Pobočky

Plzeň

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

www.mup.cz
377 418 242
plzen@mup.cz

Liberec

Šamánkova 500/8
460 01 Liberec

www.mup.cz
485 148 226
liberec@mup.cz

Hradec Králové

Štefánikova 566/26
500 11 Hradec Králové

www.mup.cz
495 260 728
hradec.kralove@mup.cz

Praha - Žižkov

Prokopova 100/16
130 00 Praha 3

www.mup.cz
725 097 560
zizkov@mup.cz

Praha - Jarov

Učňovská 100/1
190 00 Praha 9

www.mup.cz
724 135 974
jarov@mup.cz