O nás

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem. MUP působí v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pro veřejnost, ale i pro své studenty nabízí MUP také přípravné kurzy na Cambridge Exams s možností složení zkoušky přímo na univerzitě či kurzy češtiny pro cizince. Budovy školy jsou bezbariérové, studenti s tělesným postižením mohou studovat v programu „Škola bez bariér“, který realizuje MUP od akademického roku 2003/2004.

Studijní programy

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění např. v domácích i nadnárodních firmách, v institucích veřejné správy a samosprávy, v mediálních organizacích, v institucích EU apod.

Web

Kde nás najdeš

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 31 Praha 10

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro prezenční studium:

Bakalářské studium – test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského) – viz jednotlivé obory

Magisterské studium – test nebo pohovor ze společenskovědního základu zaměřeného dle oboru studia – viz jednotlivé obory

Doktorské studium – posouzení písemných podkladů, které uchazeč předal MUP spolu s přihláškou ke studiu, odbornou komisí a přijímací zkouška – viz jednotlivé obory

Rigorózní řízení – posouzení návrhu rigorózní práce odbornou komisí - viz jedotlivé obory.

Uchazeči cizinci, kteří nemají český jazyk (případně slovenský) jako svůj rodný a hlásí se ke studiu v českém jazyce, musí prokázat svou znalost českého jazyka jak pro studium v prezenční, tak i v kombinované formě (s výjimkou občanů Slovenska a absolventů SŠ studia v českém jazyce). Uchazeči, kteří se hlásí do programu Škola bez bariér, absolvují přijímací zkoušku do prezenční formy studia a dále pak motivační pohovor.

Přijímací zkoušky pro kombinované studium

Přijímací zkoušku skládají v kombinovaném studiu pouze uchazeči o obor Anglophone Studies, a to v termínech přijímacích zkoušek pro prezenční formu studia.

Termíny přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské prezenční studium Praha, Plzeň, Hradec Králové – přijímací zkoušky se konají v budovách školy ve městě podle místa studia.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti či absolventi MUP do jednoho roku po úspěšném ukončení studia absolvovat 2 - 12 měsíční praktickou stáž ve firmách a institucích v  partnerských zemích.

Absolventi MUP mohou rovněž do 2 let po ukončení studia vyjet v rámci programu Leonardo da Vinci na 3-6 měsíční stáž do Belgie, Litvy či Španělska.

Studium v zahraničí

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce.

V rámci Erasmu mohou studenti strávit jeden až dva semestry na jedné z evropských partnerských univerzit, konkrétně v některé z členských zemí EU, dále pak na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku a Makedonii.

Na základě bilaterálních smluv uzavřených mezi MUP s více než 40 mimoevropskými zeměmi se studentům rovněž otevírá možnost studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v Asii, Americe či Oceánii.

Ubytování a koleje

Metropolitní univerzita Praha nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, na stránkách však nabízí ubytovatele, s nimiž dlouhodobě spolupracuje.

Školné

Bakalářské a magisterské studium stojí v prezenční formě 55 000 Kč/rok, respektive 29 000 Kč za semestr při rozložení splátek. V kombinované formě činí cena studia 48 000 Kč, při rozložené splátce 25 000 Kč za semestr. Cena doktorského studia činí 25 000 Kč/rok v prezenční i v kombinované formě studia.

Stipendium

Škola nabízí sociální a ubytovací stipendium. Navíc také nabízí stipendium pro doktorantské studium, které je studentům přiřazováno podle umístění v přijímacím řízení. 

Kontakt

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Dubečská 900/10
100 31 Praha 10

Pobočky

Plzeň

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

www.mup.cz
377 418 242
plzen@mup.cz

Liberec

Šamánkova 500/8
460 01 Liberec

www.mup.cz
485 148 226
liberec@mup.cz

Hradec Králové

Štefánikova 566/26
500 11 Hradec Králové

www.mup.cz
495 260 728
hradec.kralove@mup.cz

Praha - Žižkov

Prokopova 100/16
130 00 Praha 3

www.mup.cz
221 411 121

Praha - Jarov

Učňovská 100/1
190 00 Praha 9

www.mup.cz
266 106 525