O nás

LIGS University vznikla spojením americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006). Jako první škola v České republice a na Slovensku začala poskytovat profesní vzdělávací programy 100 % online formou.

LIGS University v současné době nabízí programy MBA, MSc, DBA a PhD v českém, slovenském, anglickém a španělském jazyce. Úspěšní absolventi obdrží diplom vydaný americkou univerzitou.

Studium je realizováno vysoce efektivní formou interactive online (anebo distanční formou u programu Executive MBA) a je přizpůsobeno časově zaneprázdněným studentům.

Tutoři (lektoři) LIGS University jsou profesionálové z praxe, kteří působí ve svých oborech na klíčových manažerských pozicích. Samotné programy vychází z nejnovějších poznatků a trendů v oblasti profesního vzdělávání a využívají moderní komunikační a informační technologie.

Web

Kde nás najdeš

LIGS University

Dobrovského 1074/40
170 00 Praha 7

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč je přijímán na základě dodání požadovaných podkladů (profesní životopis aj.). Podmínkou pro přijetí v jednotlivých programech je absolvované vzdělání a/nebo praxe.

Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu roku.

  • Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Doplňující informace

Školné

Výše školného se liší podle zvoleného programu. Kurzovné je možno rozložit až do 8 splátek bez navýšení ceny. Student má možnost získat slevu ze školného v případě jednorázové úhrady nebo při zahájení studia ve dvou.

Kontakt