International Prague University působí na českém vzdělávacím trhu od roku 1998.

Nabízí studium v programech licencovaných a akreditovaných v USA, Rusku a zemích EU, zaměřených především na management, finance, reklamu a PR a psychologii.  

Absolventi se uplatňují především v soukromém sektoru, na nižších a středních manažerských pozicích, dále v oblasti reklamy, marketingu a PR a v dalších odvětvích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se skládají ze tří písemných testů: ČJ, AJ, znalostní test. Ti uchazeči, kteří už mají VŠ diplom, přijímací zkoušky skládat nemusejí. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Školné

Cena záleží na Vámi vybraném oboru (od 25 000 do 35 000 Kč). Zaplacení probíhá po uzavření smlouvy.