O nás

Evropský polytechnický institut je první soukromou vysokou školou na Moravě - státní souhlas získal v roce 1999. Nabízí studium v oborech zaměřených na informatiku a výpočetní techniku a dále obory ekonomické.

Studijní programy

Škola nabízí programy, které zajistí mimo rozvoj profesních znalostí a dovedností také rozvoj studentovy osobnosti. Je zaměřena na profesní orientaci a propojení výuky s praxí v oborech jako Finance a daně, Ekonomika a obchod, Aplikovaná informatika atd. Veškeré studium je profesně orientované a vychází z kompetencí, které absolvent potřebuje v pracovních pozicích v podnicích a veřejné správě. Na začátku výuky předmětu je student vždy seznámen s tím, ve kterých pracovních pozicích studiem získané znalosti, dovednosti a kompetence využije. Pracující studenti neustále aplikují studium do své práce, ve prospěch své kariéry a rozvoje svého podniku. Vedoucí pracovníci a jednatelé využívají studium pro rozvoj své firmy a týmu. Na akademické půdě řeší své pracovní problémy. Studenti denní formy studia mají k dispozici cvičení, na nichž simulují situace v podnikové praxi a aplikují znalosti na řízení praxi.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v soukromé sféře i ve veřejném sektoru v závislosti na zaměření svého studia.

Kde nás najdeš

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Osvobození 699
686 04 Kunovice

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o Bc. studium jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. U  přijímacího řízení doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení a svůj životopis.

Výše administrativního poplatku spojeného s přijímacím řízením se liší v závislosti na termínu podání příhlášky.

  • Elektronická přihláška: 200 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola je zapojena do programu Mobility - Erasmus, více informací na http://edukomplex.cz/index.php/erasmus-program

Cena studia

Poplatky za studium bakalářského studia jsou uvedeny na http://edukomplex.cz/index.php/skolne/2015-02-19-12-37-58.

Kontakt

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Osvobození 699
686 04 Kunovice

Pobočky

Kampus Kroměříž

Hanácké náměstí 626
767 70 Kroměříž

www.edukomplex.cz/index.php/kontakty
+420 571 894 778
epi@edukomplex.cz

Kampus Hodonín

Brněnská 4105/14E
695 01 Hodonín

edukomplex.cz/index.php/kontakty
+420 518 322 802
epi@edukomplex.cz