O nás

European School of Business & Management SE je škola mezinárodního působení, která poskytuje profesní vzdělání v programech MBA, DBA a LLM. Institut vychází z letitých zkušeností prestižních zahraničních univerzit a Oxfordského systému výuky, který má kořeny v britském vysokoškolském systému. Oxfordský model studia je oproti kontinentálnímu modelu zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností studenta a jejich demonstraci v reálném životě a praxi. Studenti si tak blíže osvojí různé studijní, komunikační a praktické dovednosti, které mohou využít při budování své osobní i profesní dráhy.

Zajímavým aspektem nabídky ESBM je především obsahová skladba výuky, která spojuje moderní vyučovaná témata s možností sestavit si studijní program z předmětů dle vlastního výběru. Díky tomu mají studenti možnost sestavit si výukový program z nabízených předmětů tak, aby vyhovoval veškerým požadavkům na obor studia a byl v souladu s vykonávanou profesí, popřípadě osobními zájmy studenta. V zahraničí získává tento model výuky na oblíbenosti, neboť si studenti mohou nakombinovat výuku dle vlastního přání a získat tak vědomosti nejen z jednoho hlavního studijního oboru, ale i dalších oblastí.

Výuka na ESBM probíhá převážně online, díky čemuž mohou studovat i ti nejvytíženější manažeři a ředitelé firem, kteří nemají čas pravidelně docházet na výuku.

Kde nás najdeš

European School of Business & Management SE

Londýnská 376/57
120 00 Praha 2

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do studijního programu DBA musí uchazeč o studium splnit několik podmínek:

Nutností je doložit ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně (titul Mgr. nebo Ing.), popřípadě ukončené profesní vzdělání v programu MBA a dále minimálně pětiletou praxi na manažerské pozici.

Uchazeč musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, podání přihlášky je ZDARMA.

Ke studiu jsou uchazeči přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK či pohovorů.

Doplňující informace

Studium programu MBA trvá 1 rok a je rozděleno do tří bloků. Každý blok je dále rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá online formou v kombinaci s výukou (workshopy), které jsou seskupeny do několika dní. Prvních 5 modulů v rámci 1. BLOKU je pro všechny studenty shodných, dále si studenti volí v rámci 2. BLOKU specializaci, která obsahuje 3 moduly. Poslední dva moduly ve 3. BLOKU si student vybírá z nabídky volitelných modulů.

Kontakt

European School of Business & Management SE

Londýnská 376/57
120 00 Praha 2