Czech Management Institute Praha působí na trhu od roku 1994, má za sebou šestnáctileté působení jako pobočka zahraniční vysoké školy v oblasti ekonomického vzdělávání zaměřeného jak na bakalářský stupeň, tak i na program MBA. Škola úzce spolupracuje s Vysokou školou marketingu a řízení ESMA Barcelona. Poskytuje jak bakalářské zahraniční vzdělání, tak i program MBA. Programy MBA jsou akreditovány Českou asociací MBA škol.

cm-institut.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací pohovor je veden formou informativní schůzky s vedením školy, kde budou uchazeči o studiu detailně informováni a zároveň se může na cokoliv zeptat. Během přijímacích pohovorů se neskládají zkoušky z cizího jazyka ani z jiných předmětů. Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit pohovorů ve vypsaných termínek, má možnost domluvit si individuální termín.

Přihlášku je možné podat kdykoliv v průběhu akademického roku.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné pro bakalářské studium činí 29 000,- za semestr a za studium MBA se platí 39 000,- za semestr.