O nás

AKCENT College s.r.o. je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu s bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice. V rámci tohoto progrmau nabízí prezenční i kombinované studium v oborech:

  • Angličtina jako cizí jazyk
  • Čeština jako cizí jazyk.

V současné době je trendem učit se cizí jazyk již od základní školy. Současně však soukromé i státní školství, a také oblast firemního vzdělávání pociťují akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyka s kvalitní metodickou průpravou. Soukromá vysoká škola AKCENT College si stanovila za cíl tuto mezeru alespoň částečně zaplnit.

Kde nás najdeš

AKCENT College s.r.o.

Bítovská 1122/5
140 00 Praha 4

Přihlášky a přijímačky

Přijímačky – požadavky

Základní podmínkou přijetí na AKCENT College, s.r.o. je dosažení úplného středního vzdělání s maturitou.

Obor Angličtina jako cizí jazyk:

  • Jazykový test z angličtiny (požadovaná úroveň podle Evropského referenčního rámce – B2)
  • Ústní pohovor pro uchazeče, kteří úspěšně prošli testy. 

Cílem ústního pohovoru je zjistit zájem o obor a motivaci k jeho studiu.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

AKCENT College s.r.o.

Bítovská 1122/5
140 00 Praha 4