Vysoká škola AKCENT College s.r.o. nabízí prezenční a kombinované tříleté studium oborů „Angličtina jako cizí jazyk“ a „Čeština jako cizí jazyk“, zaměřených na přípravu lektorů jazykového vzdělávání. 

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College v Praze 4 bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků, které se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

V současné době je trendem učit se cizí jazyk již od základní školy, ale zároveň soukromé i státní školství, a také oblast firemního vzdělávání pociťují akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyka s kvalitní metodickou průpravou. Soukromá vysoká škola AKCENT College si stanovila za cíl tuto mezeru alespoň částečně zaplnit.

www.akcentcollege.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Pro obor Angličtina jako cizí jazyk i obor Čeština jako cizí jazyk musí uchazeči složit jazykový test z angličtiny/češtiny na úroveň B2. Pokud v testu uspějí, postupují k ústnímu pohovoru jehož cílem je ověření zájmu uchazeče o daný obor a zjištění motivace ke studiu.

V přijímacím řízení lze uplatnit výsledků z Národních srovnávacích zkoušek, přepočtové tabulky jsou k dispozici na stránkách AKCENT College.

Přihlášku je třeba podat nejpozději 14 dní před zvoleným termínem přijímací zkoušky. 

Termíny přijímacích zkoušek najdete na těchto stránkách: http://akcentcollege.cz/pro-uchazece/prijimacky-terminy/

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Proč studovat AKCENT College?

Proč studovat AKCENT College?

Celospolečenská potřeba znalosti cizích jazyků na funkční komunikační úrovni roste a i Česká republika chce vyhovět požadavkům Evropské komise, aby každý občan Evropské unie mluvil kromě své mateřštiny alespoň dvěma cizími jazyky. číst více

Dny otevřených dveří na AKCENT College

Dny otevřených dveří na AKCENT College

Přijďte na den otevřených dveří do vysoké školy AKCENT College. Jistou profesní budoucnost máte ve svých rukou! číst více

Doplňující informace

Školné

Školné činí 55 000,- při jedné splátce (za rok) anebo 29 000,- v případě dvou splátek (za semestr).