O nás

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. nabízí prezenční a kombinované tříleté studium oborů „Angličtina jako cizí jazyk“ a „Čeština jako cizí jazyk“, zaměřených na přípravu lektorů jazykového vzdělávání. 

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College v Praze 4 bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků, které se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

V současné době je trendem učit se cizí jazyk již od základní školy, ale zároveň soukromé i státní školství, a také oblast firemního vzdělávání pociťují akutní nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyka s kvalitní metodickou průpravou. Soukromá vysoká škola AKCENT College si stanovila za cíl tuto mezeru alespoň částečně zaplnit.

Web

Kde nás najdeš

AKCENT College s.r.o.

Bítovská 1122/5
140 00 Praha 4

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Pro obor Angličtina jako cizí jazyk i obor Čeština jako cizí jazyk musí uchazeči složit jazykový test z angličtiny/češtiny na úroveň B2. Pokud v testu uspějí, postupují k ústnímu pohovoru jehož cílem je ověření zájmu uchazeče o daný obor a zjištění motivace ke studiu.

V přijímacím řízení lze uplatnit výsledků z Národních srovnávacích zkoušek, přepočtové tabulky jsou k dispozici na stránkách AKCENT College.

Přihlášku je třeba podat nejpozději 14 dní před zvoleným termínem přijímací zkoušky. 

Termíny přijímacích zkoušek najdete na těchto stránkách: http://akcentcollege.cz/pro-uchazece/prijimacky-terminy/

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Školné

Školné činí 55 000,- při jedné splátce (za rok) anebo 29 000,- v případě dvou splátek (za semestr).

Kontakt

AKCENT College s.r.o.

Bítovská 1122/5
140 00 Praha 4