Více praxe a specializace během studia. UJEP otevírá programy zaměřené na IT

19. 7. 2021 | Pro uchazeče na VŠ

Aplikovaná informatika UJEPPřírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevře v zimním semestru nové studijní programy. V bakalářském a navazujícím magisterském programu Aplikovaná informatika studentům nabídne bohaté praktické zkušenosti, propojí je s odborníky z oboru a umožní jim si během studia vybrat specializaci. UJEP také otevře dva nové programy zaměřené na vzdělávání v oblasti IT. Všechny studijní programy jsou uskutečňovány jak v prezenční, tak kombinované formě studia.

„S výukou aplikované informatiky má PřF UJEP již dlouholeté zkušenosti, nový studijní program však přináší několik zásadních inovací. Našim cílem je připravovat kvalitní odborníky v oblasti informačních technologií se širokým uplatněním v praxi, proto jsme zvolili profesní zaměření studijního programu,“ popisuje nový program Aplikovaná informatika fakulta.

V rámci profesního zaměření se studenti programu budou moct seznámit s databázovými systémy, informační a počítačovou bezpečností či programováním. Absolventi pak mohou nalézt uplatnění v mnoha různých IT profesích v oblasti software i hardware.

Absolventi bakalářského programu mohou po dokončení studia pokračovat na PřF UJEP ve stejnojmenném navazujícím magisterském studiu. „To je zaměřeno na přípravu datových inženýrů, specialistů v oblasti analýzy dat a souvisejících technologií pro jejich získávání, zpracování,“ uvádí fakulta. Studenti budou mít při výuce to nejmodernější zázemí. To jim poskytne nově otevřené Centrum přírodovědných a technických oborů. Přihlášky mohou zájemci posílat až do 2. září 2021.

Mimo programu Aplikovaná informatika, budou na PřF UJEP od září otevírat také dva programy zaměřené na vzdělávání v oblasti IT: Bakalářský program Informatika pro vzdělávání a magisterský program Učitelství informatiky pro střední školy.

„Kvalifikovaných učitelů informatiky je nejen v Ústeckém kraji značný nedostatek, a tak absolventi mohou významně přispět ke zkvalitnění výuky informatiky na základních a středních školách,“ vysvětluje fakulta. Oba programy jsou dvouoborové. Uzávěrka přihlášek do těchto programů je 26. srpna.

Zdroj: UJEP