Termíny pro podání přihlášky na VŠ - březen 2020

30. 3. 2020 | Inspirace

Podání přihlášky na VŠ 2020Máme pro Vás kompletní přehled vysokých škol a fakult, které mají uzavírku pro podání přihlášek na vysokou školu nejpozději do 31.3.2020:

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

- Provozně ekonomická fakulta 

- Fakulta tropického zemědělství

- Technická fakulta

- Fakulta životního prostředí

- Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

- Institut vzdělávání a poradenství

 

České vysoké učení technické v Praze

- Fakulta biomedicínského inženýrství

- Fakulta stavební

- Fakulta informačních technologií

- Masarykův ústav vyšších studií

- Fakulta dopravní

- Fakulta elektrotechnická

- Fakulta strojní

 

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta

Fakulta humanitních studií

Filozofická fakulta

Evangelická teologická fakulta

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

- ZMĚNA: Uchazeči o bakalářské studium se mohou nově hlásit do 15. dubna 2020 (původní termín 31. března) , uchazeči o magisterské studium do 15. května 2020 (původní termín 15. dubna).

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Přírodovědecká fakulta

Zdravotně sociální fakulta

Zemědělská fakulta

 

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Matematický ústav v Opavě

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

 

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Fakulta textilní

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta strojní

 

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta

 

Univerzita obrany v Brně

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenského zdravotnictví

Fakulta vojenských technologií

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta materiálově-technologická

Fakulta stavební

Fakulta strojní

Hornicko-geologická fakulta

 

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta filozofická

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Fakulta technologická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta podnikatelská

Fakulta chemická

Fakulta informačních technologií

Fakulta stavební

Fakulta strojního inženýrství

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta ekonomická

Fakulta filozofická

Fakulta právnická

Fakulta zdravotnických studií

 

Všem studentům přejeme šťastnou volbu své budoucí kariéry.

Další články k tématu

Jak si vybrat studijní obor

Jak si vybrat studijní obor

Čeká vás letos rozhodování, na jakou VŠ si podat přihlášku? Pokud zatím vůbec netušíte, jaký obor je pro vás nejvhodnější, poradíme vám, jaké otázky si musíte před rozhodnutím zodpovědět i jak zjistit, jaké jsou vaše silné stránky. Ujasněte si své cíle Předtím, než si podáte přihlášky, měli byste si zodpovědět následující: Proč vlastně chci jít …

číst více
Letní termíny přihlášek na VŠ. Nepropásněte je!

Letní termíny přihlášek na VŠ. Nepropásněte je!

Prázdniny jsou již v plném proudu, ale i v těchto dnech volna je možné podat přihlášku na některou z univerzit. Podívejte se na přehled škol a  fakult, kam se můžete hlásit i v během léta. 17. 7. 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – Fakulta veterinární hygieny …

číst více
Fakulty TUL evidují zvýšený zájem uchazečů. Může za to zřejmě pandemie

Fakulty TUL evidují zvýšený zájem uchazečů. Může za to zřejmě pandemie

Technická univerzita v Liberci letos zaznamenala zvýšený zájem uchazečů. Celkem se na ni v prvním kole přihlásilo 5500 lidí, o pětinu více než vloni. A počet zájemců možná ještě vzroste. Několik fakult univerzity totiž již otevřelo druhé kolo přihlášek. Podle děkanů fakult liberecké školy může za nárůstem zájmu stát mimo jiné i pandemie koronaviru. Díky …

číst více