Studujte už od února 2013! vyzývá VŠTE

23. 11. 2012 | Aktuality

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vyhlašuje již nyní přijímací řízení pro akademický rok 2012/2013, a to konkrétně pro bakalářský studijní program Strojírenství, obor Strojírenství. Jedná se o prezenční studium se standardní délkou 3 roky.

Přijímací zkoušky pro tento obor se nekonají, podmínkou pro přijetí je pouze dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, odevzdání řádně vyplněné elektronické přihlášky nejpozději do 18. ledna 2013 a uhrazení administrativního poplatku 500,– Kč. Kromě toho je třeba předložit školou potvrzený katalogový list za čtvrtý ročník studia na střední škole nebo za druhý ročník nástavbového studia či ověřenou kopii vysvědčení za čtvrtý ročník studia na střední škole nebo za druhý ročník nástavbového studia a dále pak kopii maturitního vysvědčení.

Pořadí uchazečů bude určeno dle váženého průměru ze známek z předloženého katalogového listu nebo z ověřené kopie vysvědčení. Přednost dostanou ti uchazeči, kteří ještě nestudovali na žádné vysoké škole v České republice. Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny na stránkách VŠTE nejpozději do 1. února, přijatí uchazeči budou písemně vyrozuměni nejpozději do 5. února.

Chcete-li se o studiu na VŠTE dozvědět více, využijte možnosti navštívit některý z nejbližších dnů otevřených dveří, které se zde uskuteční 26. listopadu (s prezentacemi od 8:00 a 10:00 hod.) a 27. listopadu (s prezentacemi od 9:00, 11:00 a 13:00 hod.). Oba proběhnou na adrese Okružní 10, České Budějovice, v Aule E1. Další možnost návštěvy školy budou mít uchazeči až 4. a 5. února 2013.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.vstecb.cz

Další články k tématu

Dny otevřených dveří - PROSINEC 2018

Dny otevřených dveří - PROSINEC 2018

České vysoké školy pro vás každoročně pořádají dny otevřených dveří po celé ČR. Přinášíme vám kompletní přehled pro měsíc prosinec: 01.12.2018 Akademie múzických umění v Praze – Divadelní fakulta AMU České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií   03.12.2018 Janáčkova akademie múzických umění v Brně – Hudební fakulta   05.12.2018 Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta Vysoká …

číst více
Last minute příprava na SCIO testy

Last minute příprava na SCIO testy

V sobotu se budou konat první Národní srovnávací zkoušky tohoto školního roku. Opět budou součástí nebo přímo samotným základem přijímacího řízení na řadu vysokých škol. V tomto termínu NSZ můžete skládat pouze test z Obecných studijních předpokladů nebo Základů společenských věd. Na obě zkoušky se teď podíváme. Obecné studijní předpoklady Nejedná se o vědomostní test, takže …

číst více