Studium v zahraničí už na střední škole? Žádejte o stipendium

24. 10. 2012 | Studium v zahraničí

Vyjet do zahraničí jako vysokoškolák je díky programům, jako je Erasmus, čím dál jednodušší. Vycestovat na studijní pobyt je však možné už na střední škole. Ani peníze nemusí být překážkou, pokud získáte to správné stipendium. (Pozn.: Článek byl 10. 11. 2013 aktualizován. (lč))

Vyzkoušet si studium v zahraničí je nezastupitelná zkušenost a pro mnohé studenty může být zajímavé absolvovat ji už na střední škole. Problémem, na který však narazí většina zájemců, jsou finance. Naštěstí může každý student bez ohledu na své studijní výsledky požádat o stipendium některou z nadací, které financují výjezdy středoškoláků do zahraničí.

Nadace Open Society Fund

Tato nadace nabízí zájemcům o studium v zahraničí hned několik programů, přes které je možné vycestovat. Uzávěrka přihlášek bývá na konci listopadu nebo na začátku prosince (letos je to 29. listopadu 2013). Do té doby je možno se hlásit na některý z následujících programů:

ASSIST program – roční stipendium na soukromých středních školách v USA

Tento program sdružuje 86 soukromých amerických škol. Je určen studentům z České republiky, kteří splňují následující podmínky:

  • Studují první nebo druhý ročník střední školy,
  • je jim mezi 15 a 17 lety (rozhodné datum narození je vždy 1. 7.)
  • jsou v dobrém zdravotním stavu,
  • jsou přizpůsobiví a schopní studovat v angličtině,
  • mají velmi dobré studijní výsledky.

Dále je stipendium omezeno na studenty, kteří dříve nenavštěvovali zahraniční školu s výukou v angličtině déle než šest měsíců. Takovým studentům může být hrazeno školné, ubytování a stravování až do výše 40.000 USD (údaje ke šk. r. 2013–14). Rodiče pak přispívají příspěvkem v maximální výši 6.000 USD.

Davis International Scholars – dvouleté či tříleté studium na jedné ze čtyř škol v USA

Podmínky pro přidělení tohoto stipendia jsou stejné, jako u ASSIST programu. Tento program je však primárně určen pro studenty z rodin s nižším příjmem. Těm jsou hrazeny všechny náklady, ačkoliv eventuálně může být později stanoven také příspěvek rodičů s ohledem na finanční situaci rodiny. Počet míst v tomto programu je však velmi limitovaný.

HMC program – roční studium na nezávislých školách ve Velké Británii

Ti, kterým Amerika připadá příliš vzdálená, mohou požádat o stipendium v rámci HMC programu, a to za stejných podmínek jako u předchozích programů. Studentům může být přiznáno stipendium na náklady až 30.000 liber, příspěvek rodičů je v maximální výši 1.300 liber a náklady na letenku do Británie (cca 4.000 Kč) (údaje jsou platné ke šk. r. 2013–14).

Více informací, podrobnosti i přihlášky naleznete na stránkách nadace Open Society Fund.

UWC Czech National Commitee

UWC neboli United World Colleges je hnutí třinácti škol, které přijímají ke studiu studenty posledních dvou ročníků střední školy a nabízí jim získání maturity na zahraniční škole. K bezplatnému studiu bývá každý rok vybráno 4 až 6 českých studentů, podle toho, kolik stipendií může UWC momentálně nabídnout. Výběrové řízení na následující dva roky bývá vyhlašováno v polovině října, uzávěrka přihlášek je v polovině ledna následujícího roku.

Více informací, zkušenosti s tímto programem a aktuální zprávy naleznete na stránkách tohoto hnutí.

Rotary klub

Rotary klub má mimo jiné ve svých aktivitách podporu studentů na výměnných pobytech v zahraničí. Existuje několik variant pro středoškoláky:

  • roční výměna, při které student navštěvuje školu a bydlí ve dvou až třech hostitelských rodinách,
  • letní rotariánské tábory pro mládež ve věku 15 – 19 let, které zpravidla trvají 14 dní a konají se nejen v evropských zemích,
  • výměna mezi rodinami, kdy student bydlí v hostitelské rodině během prázdnin (zpravidla letních, ale zimní pobyty jsou také možné).

Více informací nabízí Rotary klub ve svém prezentačním videu.

Dům zahraničních služeb

Dům zahraničních služeb je organizace zřízená ministerstvem školství. Klade za cíl šířit informace a podporovat občany České republiky ohledně vzdělávání v zahraničí. Na stránkách Domu zahraničních služeb naleznete přehled některých právě probíhajících výběrových řízení pro stipendia na studium v zahraničí (Dům zahraničních služeb sám o sobě stipendia neposkytuje) a termíny přihlášek. Kompletní přehled probíhajících akcí, tedy pro všechny věkové kategorie, najdete v aktualitách.

Stipendium nabízené zvolenou střední školou

Další možností, jak získat stipendium, je vybrat si některou školu a požádat o stipendium přímo ji, pokud to umožňuje. Pro účely studia v zahraničí na střední škole jsou ideální tzv. „boarding schools“, internáty, kde studenti bydlí a tráví většinu svého času. Tyto školy najdete především v anglicky mluvících zemích. Cestu k nim najdete v některé databázi zaměřené přímo na tento typ vyhledávání – například v databázi Peterson´s nebo Boarding School Review. Vyhledávat můžete podle místa, zaměření školy, možností stipendií nebo toho, zda jde o školu dívčí, chlapeckou či smíšenou.

Přečtěte si také:

Zdroje:

Zdroj fotografie: Stock.Xchng