Speciál O OBORECH: Zahradní a krajinná architektura

2. 3. 2015 | O studijních oborech

„Já tady jen něco zasadím a ono mi to vyroste,“ říkával strýček Pompo v Arabele. Starat se o zahradu však není tak jednoduché, jak se zdá. Pro ty, kteří chtějí rozumět krajině a rostlinám, existují obory jako botanika, zahradnictví či zahradní inženýrství. V dnešním článku se zaměříme na zahradní architekturu. 

Náplň studia

Náplní přednášek a seminářů tohoto oboru jsou hlavně informace ze základních teoretických a vybraných profilových disciplín v biologii, umění, technice. Studenti se zabývají i technologiemi, které mohou později uplatnit v praxi v oblasti péče o krajinu či projektování zahrad a zeleně. Studium předpokládá také spoustu práce mimo školu, zvláště vypracovávání projektů do ateliérů. Obor lze studovat jak v čtyřletém bakalářském, tak i v navazujícím magisterském a doktorském studijním programu. Program Zahradní a krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů). V rámci grantových projektů stále více studentů absolvuje část studia na zahraničních vysokých školách (například BOKU Vídeň, TU Drážďany, TU Mnichov, Wageningen University Nizozemí, FESIA Angers Francie, Universita Valencie Španělsko a mnohé jiné).

Předměty

Během studia se studenti seznámí s vědními disciplínami jako je pedologie (nauka o půdách), geologie, botanika, systematická botanika, fytocenologie (nauka o rostlinných společenstvech), ekologie, klimatologie, nauka o krajině či geodézie. Katedra nabízí ale i umělecké předměty, například základy prostorové kompozice, výtvarná tvorba a ateliéry (učí se zde pracovat s prostorem, umět ho zakreslit a ztvárnit na papíře, navrhovat), z teoretických pak dějiny umění a dějiny zahradní architektury. Studenti si vybírají i volitelné předměty, jejichž názvy mohou znít pro laiky vtipně (jako třeba „Rašelina, její význam a ochrana zdrojů“).

Nezbytností studia jsou i několikadenní výjezdy a různé počítačové programy ke zpracování projektů, se kterými se studenti musí naučit pracovat.

Výuka

První a druhý ročník studia se vyučuje v Brně, protože součástí rozvrhu jsou i předměty z Lesnické fakulty Mendelovy univerzity. Další ročníky pak probíhají v Lednici na Moravě, kde je k dispozici překrásný Lednicko-valtický areál s botanickou zahradou čítající 654 taxonů dřevin, 240 taxonů tropických a subtropických rostlin, 400 taxonů v produkčních sklenících a 400 taxonů kaktusů.

Uplatnění absolventů

Podle oficiálních zdrojů škola připravuje své studenty na práci v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – kupříkladu v realizacích a údržbě vegetačních prvků. Jak říká studentka oboru Magdaléna Beníčková, zeleň je nezbytnou součástí měst, takže je pole působnosti široké. „Absolvent se může uplatnit při budování nebo rekonstrukci různých městských částí jako jsou parky, náměstí, koupaliště a jiná veřejná prostranství, dále při realizacích soukromých zahrad a restaurování zahrad historických,“ vysvětluje Beníčková. „Obor se jmenuje zahradní a krajinná architektura, takže obor není jen o zahradách, ale zabývá se i krajinou. Může se jednat o různé revitalizace krajin zničených činností člověka nebo různá nová řešení,“ dodává.

**Přihláška a přijímací zkouška **

Přihlášku na tento obor můžete podávat nejpozději do 20. března. Poté musíte projít dvoukolovým přijímacím řízením. V prvním kole uchazeči skládají talentové zkoušky a test z biologie, v druhém kole je čeká ústní pohovor.

zdroje:

web Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

web Lednicko-valtického areálu

freeimages.com

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Jaké může být studium v zahraničí? My to víme!

Jaké může být studium v zahraničí? My to víme!

Chcete studovat univerzitu, kde: nebudete mít žádnou matematiku nebudete začínat dříve než v 9 ráno budete mít hodiny jen 3 x týdně máte vlastní wellness, fitness, spa & beauty salon vystudujete bakaláře či magistra za peníze britské vlády nebudete mít závěrečné státnice, pouze psanou práci můžete dokončit bakaláře po absolvování VOŠ za 1 rok studia můžete …

číst více
Levnější jízdné zaplatí i Ministerstvo školství. Nepřípustné, bouří se studenti

Levnější jízdné zaplatí i Ministerstvo školství. Nepřípustné, bouří se studenti

Plánovaná sleva na jízdném vyvolala vlnu kritiky jak od školských institucí, tak od samotných studentů, kterých by se snížení ceny vlakových a autobusových jízdenek o 75 procent mělo přímo týkat. Kritici poukazují zejména na to, že peníze půjdou na úkor provozu škol a budou chybět i v podpoře rozvoje vědecké činnosti. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy …

číst více