Speciál O OBORECH: Letecká doprava

12. 8. 2011 | O studijních oborech

Nechtěli jste být popelářem, princeznou ani kosmonautem? Možná jste tedy snili o kariéře pilota. Mít tu moc před odletem zkontrolovat techniku, vše řádně naplánovat, zorganizovat a pak se jen vznášet mezi oblaky. Kde se těmto dovednostem naučíte?

Předem je třeba říci, že i když absolvujete obory, které se týkají letecké dopravy, neznamená to, že se z vás automaticky stává pilot. Více se o této problematice dočtete v našem článku o studiu na profesionálního pilota. Článek, který čtete nyní, se zaměří spíše na obory, které se zabývají technologií v letectví, letovým provozem a leteckou dopravou.

Kde se dá studovat

Jelikož je letectví silně technický obor, nalezneme studijní programy a obory s ním spojené především na technických školách. Těmi budou ČVUT v Praze, VUT v Brně, dále Univerzita obrany se sídlem v Brně. Na soukromých školách lze studovat leteckou dopravu na Vysoké škole obchodní v Praze a na Vysoké škole logistiky v Přerově. Celkový přehled studijních oborů naleznete na konci tohoto článku.

Náplň studia a předměty

Jak tomu bývá i u jiných studijních oborů, i u letecké dopravy je třeba od sebe odlišovat studium bakalářské a magisterské. V bakalářských programech je studium zaměřeno spíše teoreticky, studenty prvních ročníků pravděpodobně nemůže minout celofakultní základ, který se skládá z fyziky, elektrotechniky a elektronických systémů, dále pak manažerské a ekonomické předměty. Na rozdíl od jiných oborů se však studenti již na bakalářském stupni dostanou mnohem pravděpodobněji k praktickým cvičením, během nichž si osvojí základy leteckých a raketových technologií a oboru avionika. Magisterské obory na tyto základy navazují s tím, že je kladen mnohem větší důraz na praktickou přípravu. Zároveň se ale dbá i o všeobecné znalosti managementu dopravních společností a logistiky. Z konkrétních předmětů jmenujme například tyto: Logistika letecké dopravy, Provoz letiště, Provoz a ekonomika letecké společnosti, Krizové řízení v letecké dopravě, Kinematika a dynamika, Letecké motory, Tvorba technické dokumentace a další. Nechybí samozřejmě ani studium cizího jazyka, většinou angličtiny.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se samozřejmě odvíjí od té které konkrétní univerzity a fakulty. Na státních školách přijímací řízení sestává z písemného testu (z matematiky a cizího jazyka) a z ústního pohovoru, při kterém se prověřuje motivace ke studiu a k pozdějšímu uplatnění. U soukromých vysokých škol stačí k přijetí řádné zaslání přihlášky, podepsání smlouvy a uhrazení prvního studijního poplatku. Máte-li zájem o navazující magisterské studium, je třeba předložit doklad o úspěšném ukončení bakalářského studia a dále musíte většinou absolvovat ústní pohovor, při kterém se prověří vaše znalosti v oboru.

Na Univerzitě obrany musí uchazeč o vojenské prezenční studium splňovat podmínky pro povolání do služebního poměru podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů. Na ČVUT je třeba předložit osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy, které vám vystaví v Ústavu leteckého zdravotnictví.

Uplatnění absolventů

Absolventi v oborech letecké dopravy a příbuzných oborů najdou uplatnění jak v provozních, technických a ekonomických službách v oblasti civilního letectví, tak také v administrativních službách leteckých podniků, státní správy popřípadě v armádě. Po ukončení studia by měli být studenti schopni organizovat a řídit letový provoz, orientovat se v údržbě a opravě letadel a raketových zařízení. Stejně tak jsou absolventi připraveni řídit provoz letišť a jejich zařízení. Podle volby oboru se pak absolventi mohou uplatnit i v logistice letecké dopravy a přepravy jako i v oboru leteckého cestovního ruchu.

Přehled konkrétních oborů a škol

Zdroje: webové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: www.sxc.hu