Přehled aktuálních druhých kol přijímacího řízení na veřejných VŠ

13. 6. 2011 | Přijímací řízení

Pokud jste se napoprvé nedostali na vaši vysněnou školu, není ještě vše ztraceno. Velké množství státních vysokých škol vyhlašuje 2. kolo přijímacích zkoušek, kde stále ještě můžete uspět. Jejich seznam přinášíme v tomto článku.

PRAHA

České vysoké učení technické

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Druhé kolo přijímacích zkoušek se týká všech bakalářských a magisterských o­borů.

Bakalářské obory:

 • Matematické inženýrství
 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Inženýrská informatika
 • Radiologická technika
 • Jaderně chemické inženýrství

Termín podání přihlášek: 15. srpna 2011

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se nekonají.

Více informací najdete zde.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta vyhlašuje 2. kolo do všech bakalářských a magisterských o­borů.

Bakalářské obory:

 • Lesnictví
 • Dřevařství
 • Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství
 • Provoz a řízení myslivosti
 • Game management

Magisterské obory:

 • Lesní inženýrství
 • Dřevařské inženýrství
 • Forestry, Landscape and Water management
 • Tropical Forestry and Agroforestry

Termín podání přihlášek: 20. července 2011

Přijímací zkoušky: Oborové testy z matematiky, fyziky nebo biologie.

Více informací najdete zde.

Vysoká škola chemicko-technologická

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Bakalářský obor:

 • Forenzní analýza

Nejedná se o druhé kolo, nýbrž o nově otevřený obor.

Termín podání přihlášky: Od 1. července 2011

Více informací najdete zde.

OSTRAVA

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Dodatečné přijímací řízení je vypsáno na šesti fakultách v několika desítkách oborů bakalářského i magisterského studia. Uvádíme zde termíny pro podání přihlášek na jednotlivé fakulty, seznam oborů, kterých se druhé kolo týká, najdete zde.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Termín podání přihlášek: 28. července 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín podání přihlášek: 15. července 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Termín podání přihlášek: 10. srpna 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta stavební

Termín podání přihlášek: 15. července 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Termín podání přihlášek: 12. července 2011

Více informací najdete zde.

Hornicko-geologická fakulta

Termín podání přihlášek: 31. července 2011

Více informací najdete zde.

OLOMOUC

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

Studijních oborů s vypsaným 2. kolem je velké množství, uvádíme tedy pouze studijní programy, jejichž oborů se 2. kolo týká.

Bakalářské i magisterské programy:

 • Matematika
 • Aplikovaná matematika
 • Geologie
 • Geografie
 • Chemie
 • Biologie
 • Fyzika
 • Informatika

Termín podání přihlášek: 15. srpna 2011

Přijímací zkoušky: Na bakalářské obory se zpravidla píše oborový test z daných předmětů v rozsahu učiva střední školy.

Více informací najdete zde.

Filozofická fakulta

Bakalářský a magisterský obor:

 • Čínská filologie

Termín podání přihlášek: 15. července 2011

Přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Více informací najdete zde.

LIBEREC

Technická univerzita v Liberci

Tři z šesti fakult liberecké univerzity vyhlašují 2. kolo přijímacího řízení ve všech nabízených studijních oborech. Hlásit se můžete také na dva obory na Ústavu zdravotnických studií.

Fakulta strojní

Termín podání přihlášek: 31. srpna 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových stu­dií

Termín podání přihlášek: 14. srpna 2011

Více informací najdete zde.

Fakulta textilní

Termín podání přihlášek: 10. srpna 2011

Druhé kolo se nevypisuje pro obor Textilní návrhářství, který je již obsazen.

Více informací najdete zde.

Ústav zdravotnických studií

Bakalářské obory:

 • Ošetřovatelství
 • Biomedicínská technika

Termín podání přihlášek: 10. srpna 2011

Více informací najdete zde.

ÚSTÍ NAD LABEM

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářské obory:

 • Řízení výroby
 • Zabezpečení výroby
 • Energetika – teplárenství
 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě

Magisterské obory:

 • Příprava a řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě

Termín podání přihlášek: 25. srpna 2011

Přijímací zkoušky: Na bakalářské obory se přijímá bez přijímacích zkoušek.

Více informací najdete zde.

OPAVA

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta

Fakulta přijímá do všech svých programů a oborů do naplnění jejich kapacity. Jde o programy bakalářského i magisterského studia:

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika

Termín podání přihlášek: 20. 8. 2011

Přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů.

Více informací najdete zde

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Bakalářské programy a obory:

Fyzika

 • obor Astrofyzika

Aplikovaná fyzika

 • obor Monitorování životního prostředí
 • Multimediální techniky
 • Počítačová technika a její aplikace

Filologie

 • obor Angličtina + Italština
 • obor Český jazyk a literatura + Italština
 • obor Němčina + Italština

Dramatická umění

 • obor Audiovizuální tvorba
 • obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

Termín podání přihlášek: 8. července 2011

Přijímací zkoušky: U některých oborů se přijímá bez přijímacích zkoušek, někde jsou zapotřebí zkoušky talentové, písemné a ústní.

Více informací najdete zde.

JIHLAVA

Vysoká škola polytechnická

Bakalářské obory:

 • Aplikovaná informatika
 • Cestovní ruch
 • Finance a řízení
 • Porodní asistentka
 • Všeobecná sestra
 • Počítačové systémy

Termín podání přihlášek: 20. července 2011

Přijímací zkoušky: Pro obor Počítačové systémy a Aplikovaná informatika se přijímací zkoušky nekonají. U některých oborů budete potřebovat anglický nebo německý jazyk, všeobecné studijní předpoklady, u Cestovního ruchu všeobecné znalosti a u lékařských oborů odborné znalosti.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Více informací najdete zde.

Další články k tématu

Některé Vysoké školy v Česku kvůli koronaviru ruší výuku

Některé Vysoké školy v Česku kvůli koronaviru ruší výuku

Několik vysokých škol po České republice kvůli výskytu koronaviru preventivně na několik dní ruší výuku. Patří mezi ně i Česká zemědělská univerzita (ČZU), jejíž pedagog byl pozitivně testován na Covid-19. Pedagog z technické fakulty se nakazil při konferenci v italském Udine. Výuka byla prozatím zrušena v pondělí a v úterý. Pedagog se podle ČZU dostal do …

číst více
Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Střední školy ruší odvolání u přijímaček

Zatímco v předchozích letech měli uchazeči o studium na střední škole možnost podat odvolání v případě, že skončili těsně pod stanovenou hranicí nutnou k přijetí, letos tomu tak nebude. Odvolání totiž nahradí takzvané nové rozhodnutí. Důvodem je snaha zjednodušit a urychlit přijímací proces na střední školy. Princip nového systému, který školy zavedly kvůli epidemii covid-19, spočívá v tom, že …

číst více
Středoškoláci chtějí přijímačky na VŠ posunout na přelom června a července

Středoškoláci chtějí přijímačky na VŠ posunout na přelom června a července

Česká středoškolská unie (ČSU) napsala otevřený dopis rektorům a děkanům vysokých škol, ve kterém žádá o posunutí termínů přijímacích zkoušek. Unii, která zastupuje středoškoláky, vadí to, že by se zkoušky měly konat krátce po maturitách. Chtějí proto, aby je univerzity posunuly na přelom června a července. „Žádáme o posunutí termínů přijímacích zkoušek z důvodu jejich …

číst více