Rozšíření Agroekologie na JČU a 2. kolo přijímacího řízení

25. 8. 2011 | Aktuality

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje přijímací řízení pro kombinovanou formu studia bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie. Přihlášky zasílejte do pátku 2. září.

Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy. Přijímací zkoušky na navazující magisterský program se konají 13. září. Obor agroekologie se otvírá pro 60 bakalářských a 40 magisterských studentů.

Absolventi Agroekologie nacházejí uplatnění jako odborní pracovníci či podnikatelé v zemědělství či péči o krajinu. Dále se uplatní jako specialisté pro využívání a ochranu přírodních zdrojů v zemědělské krajině například na ministerstvech (zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj). Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval jak studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do praxe, tak studentům uvažujícím o navazujícím magisterském studiu oboru Agroekologie. Kompletní informace pro zájemce o studium.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: stránky fakulty