Prodloužený termín pro přihlášky na FF UJEP!

27. 7. 2015 | Aktuality

Zájemci o studium na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dostali další možnost se na tuto školu zapsat ještě v akademickém roce 2015/2016. Své přihlášky mohou totiž v rámci druhého kola přijímacího řízení podávat nakonec až do 17. srpna 2015. Samotné přijímací zkoušky se budou konat 2. září 2015.

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úspěšné absolvování motivačního pohovoru (u některých oborů může být za určitých podmínek tato zkouška prominuta). Motivační pohovor probíhá také u většiny oborů navazujícího magisterského studia, u některých oborů se zcela promíjí.

Více informaci najdete v tomto dokumentu nebo na stránkách fakulty.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: ff.ujep.cz