Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013 díl II.

12. 6. 2013 | Přijímací řízení

Ačkoli první kolo přijímaček je už za námi, řada vysokých škol dává středoškolákům druhou šanci. Najdete si svůj vysněný obor? Další nabízené obory najdete v prvním dílu tohoto speciálu.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Bakalářské obory: Aplikovaná a komerční elektronika, Biomedicínský technik, Elektroenergetika, Měřicí a řídicí technika, Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Telekomunikační technika, Výpočetní matematika
 • Magisterské obory: Biomedicínské inženýrství, Elektroenergetika, Elektronika, Měřicí a řídicí technika, Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie, Telekomunikační technika, Výpočetní matematika
 • Přihlášky do 15. července 2013
 • Více informací

Fakulta strojní

 • Bakalářské programy: Strojírenství, Technologie letecké dopravy
 • Magisterské programy: Strojní inženýrství
 • Přihlášky do 12. července 2013
 • Více informací

Ekonomická fakulta

 • Doktorská studia
 • Přihlášky do 12. července 2013
 • Více informací

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bakalářské obory: Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Přihlášky do 13. července 2013
 • Více informací

Fakulta stavební

 • Bakalářské programy: Architektura a stavitelství, Stavební inženýrství
 • Přihlášky do 15. července 2013
 • Více informací

Fakulta Hornicko-geologická fakulta

 • Bakalářské programy: Nerostné suroviny, Geologické inženýrství, Hornictví, Geodézie a kartografie, Fyzika
 • Přihlášky do 15. srpna 2013
 • Více informací

Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta umění

 • Bakalářský obor: Violoncello
 • Přihlášky do 14. srpna 2013
 • Více informací

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická

 • Bakalářské obory: Ekonomická a regionální geografie, Systémy projektového řízení, Informační management, Podniková ekonomika a management, Management obchodních činností
 • Magisterské obory: Systémy projektového řízení, Informační management
 • Přihlášky do 31. července 2013
 • Více informací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

 • Všechny bakalářské a magisterské obory
 • Přihlášky do 22. července 2013
 • Více informací

Fakulta humanitních studií

 • Bakalářský obor: Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Přihlášky do 31. srpna 2013
 • Více informací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta

 • Bakalářský program: Specializace v pedagogice
 • Přihlášky do 30. června 2013
 • Více informací

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

 • Bakalářský program: Specializace v pedagogice
 • Magisterský program: Učitelství pro střední školy
 • Přihlášky do 14. června 2013
 • Více informací

Foto: sxc.hu