Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

28. 5. 2013 | Přijímací řízení

Neuspěli jste v přijímacích zkouškách? Není čas na slzy. Mnoho vysokých škol dodatečně vypisuje druhé kolo přijímacího řízení. Z obsáhlého seznamu si jistě vyberete vysněný studijní obor.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky

 • Bakalářské obory: Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy, Matematické metody v ekonomii, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie
 • Přihlášky do 30. 6. 2013 – druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru Multimedia v ekonomické praxi
 • Přihlášky do 31. 8. 2013 – pouze pro obor Podnikové informační systémy
 • Více informací

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Všechny bakalářské i magisterské obory
 • Bez přijímacích zkoušek
 • Přihlášky na bakalářské obory do 15. 8. 2013
 • Přihlášky na magisterské obory do 6. 9. 2013
 • Více informací

Fakulta dopravní

 • Bakalářské obory: Dopravní systémy a technika, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Přihlášky do 19. srpna 2013
 • Více informací

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

 • Bakalářské programy: Matematika, Geologie, Geografie, Biochemie, Chemie, Biologie, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Informatika
 • V navazujícím magisterském studiu: Matematika, Aplikovaná matematika, Geologie, Geografie, Chemie, Biologie, Ekologie a ochrana prostředí, Fyzika, Informatika
 • Přihlášky do 15. července 2013
 • Více informací

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

 • Všechny bakalářské i magisterské obory
 • Bakalářské obory bez přijímacích zkoušek
 • Přihlášky na bakalářské obory do 31. 08. 2013
 • Přihlášky na magisterské obory do 10. 08. 2013
 • Více informací

Fakulta textilní

 • Bakalářské obory: Textilní marketing, Výroba oděvů a marketing obchodu, Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Magisterské obory: Řízení jakosti, Produktové inženýrství, Oděvní a textilní technologie, Netkané a nanovlákenné materiály
 • Přihlášky do 9. srpna 2013
 • Více informací

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových stu­dií

 • Všechny bakalářské i magisterské obory
 • Přihlášky do 15. srpna 2013
 • Více informací

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 • Přijímací zkouška se nekoná
 • Přihlášky do 10. srpna 2013
 • Více informací

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta

 • Bakalářské obory: Psychologie se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání
 • Přihlášky do 5. srpna 2013
 • Více informací

Fakulta strojní

 • Studijní program: Strojní inženýrství
 • Přihlášky do 12. srpna 2013
 • Více informací

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 • Bakalářské obory: Astrofyzika, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika, Němčina pro školskou praxi, Italština (jednooborové), Archeologie, Historie – muzeologie, Středověká archeologie, Audiovizuální tvorba, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Přihlášky do 1. července 2013
 • Více informací

Obchodně podnikatelská fakulta

 • Bakalářské programy: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Gastronomie, Hotelnictví a turismus
 • Magisterské programy: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika
 • Přihlášky do 30. srpna 2013
 • Více informací

Fakulta veřejných politik

 • Navazující magisterské programy: Mezinárodní teritoriální studia, Sociální politika a sociální práce
 • Přihlášky do 31. července 2013
 • Více informací

Matematický ústav

 • Bakalářské obory: Obecná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Magisterské obory: Matematická analýza, Aplikovaná matematika, Geometrie a globální analýza
 • Přihlášky do 5. srpna 2013
 • Více informací

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

 • Magisterské studium
 • Přihlášky do 12. června 2013
 • Více informací

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Bakalářské obory: Řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Energetika – teplárenství
 • Magisterské obory: Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě
 • Přihlášky do 25. srpna 2013
 • Více informací

Fakulta životního prostředí

 • Bakalářské obory: Ochrana životního prostředí, Ochrana životního prostředí v průmyslu, Vodní hospodářství
 • Přihlášky do 20. srpna 2013
 • Více informací

Filozofická fakulta

 • Většina bakalářských a magisterských oborů
 • Přihlášky do 19. srpna 2013
 • Více informací

Fakulta zdravotnických studií

 • Bakalářské obory: Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Ergoterapie
 • Přihlášky do 16. července 2013
 • Více informací

Přírodovědecká fakulta

 • Většina bakalářských a magisterských oborů: Dvouoborové i jednooborové
 • Přihlášky do 19. srpna 2013
 • Více informací

Pedagogická fakulta

 • Bakalářské programy: Filologie, Specializace v pedagogice
 • Magisterské programy: Učitelství pro střední školy, Tělesná výchova a sport
 • Přihlášky do 19. srpna 2013
 • Více informací

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník Přihlášky do 22. července 2013

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Ústní přijímačky: Jak zvládnout poslední krok ke studiu na VŠ

Ústní přijímačky: Jak zvládnout poslední krok ke studiu na VŠ

Řada vysokých škol má dvoukolové přijímací řízení. První část se skládá z písemného testu, národní srovnávací zkoušky, případně postačí vaše středoškolské studijní výsledky. Druhé kolo bývá z pravidla ve formě ústního pohovoru. Pokud do druhého kola postoupíte, máte téměř vyhráno, rozhodně však nepodceňujte přípravu.   Co si vzít s sebou S velkou pravděpodobností jste od školy obdrželi …

číst více