Přehled druhých kol přijímacího řízení

22. 6. 2012 | Přijímací řízení

Nepřijali vás? Nezoufejte, řada vysokých škol vypisuje dodatečné přijímací řízení. Již jednou vyšel na našich stránkách souhrnný přehled druhých kol a škála možností kam podat přihlášku se ještě rozšířila.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Bakalářské obory: Řízení výroby, Energetika-teplárenství, Zabezpečení výroby, Materiály a technologie v dopravě, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
 • Navazující magisterské obory: Příprava a řízení výroby, Materiály a technologie v dopravě
 • Doktorké studium: Strojírenská technologie
 • Přihlášky do 25. 08. 2012
 • Více informací

Fakulta zdravotnických studií

 • Bakalářské obory: Porodní asistentka, Ergoterapie
 • Přihlášky do 27. 7. 2012
 • Přijímací zkouška – písemný test
 • Více informací

Filozofická fakulta

 • 2. kolo je vypsáno pro jednooborové i dvouoborové bakalářské a magisterské studium
 • Přihlášky do 20. srpna 2012
 • Více informací

Fakulta životního prostředí

 • Bakalářské obory: Ochrana životního prostředí, Ochrana životního prostředí v průmyslu, Vodní hospodářství
 • Přihlášky do 20. 8. 2012
 • Více informací

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních studií

 • Bakalářský obor: Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Přihlášky do 31. července 2012
 • Více informací

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Magisterský obor: Mezinárodní rozvojová studia
 • Přihlášky do 10. července 2012
 • Více informací

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Bakalářské obory: Rybářství, Ochrana vod
 • Navazující magisterské obory: Rybářství, Aquaculture
 • Bez přijímacích zkoušek
 • Přihlášky do 03. 08. 2012
 • Více informací

Teologická fakulta

 • Bakalářské obory: Humanistika, Náboženská výchova a etika, Teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a etika, Náboženské vědy,
 • Magisterské obory: Teologie, Filosofie, Učitelství náboženství a etiky, Teologie služby
 • Přihlášky do 17. srpna 2012
 • Více informací

Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Čtyřleté bakalářské obory: Konstrukce staveb, Stavební management
 • Tříletý bakalářský obor: Ekonomika podniku
 • Přihlášky do 3. srpna 2012
 • Přijímací zkoušky se nekonají
 • Více informací

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 • 2. kolo je vypsáno pro následující obory: Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika a její aplikace, Aplikovaná informatika, Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Audiovizuální tvorba, Český jazyk a literatura + Italština/Němčina, Němčina pro školskou praxi, Tvůrčí fotografie, Informatika a výpočetní technika, Němčina + Italština, Astrofyzika, Archeologie, Informační studia se zaměřením na knihovnictví
 • Přihlášky do 1. července 2012

Matematický ústav

 • Baklářské obory: Obecná matematika, Matematické metody v ekonomice, Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Magisterské obory: Matematická analýza, Aplikovaná matematika, Geometrie a globální analýza
 • Přihlášky do 27. července 2012

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • 2. kolo je vypsáno pro většinu oborů
 • Přihlášky do 17. srpna 2012

Fakulta veřejných politik

 • Magisterské obory: Středoevropská studia, Veřejná správa a sociální politika
 • Přihlášky do 31. srpna 2012

Více informací k přijímacímu řízení na všechny fakulty

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Doktorské obory: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Přihlášky do 31. 8. 2012
 • Více informací

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

 • Bakalářské a magisterské navazující programy: Geodézie a kartografie, Geologické inženýrství, Hornictví, Nerostné suroviny
 • S výjimkou studijního oboru Geovědní a montánní turismus se u všech studijních oborů bakalářského studia písemná přijímací zkouška promíjí.
 • Přihlášky do 15. srpna 2012
 • Více informací

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Bakalářské obory: Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
 • Výuka je realizována ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, přihlášku je tedy nutno podat ve stejném termínu i na tuto školu.
 • Přihlášky do 31. 7. 2012

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Úspěch vědců z MENDELU a JCU: Jejich studii o turismu publikoval prestižní časopis

Úspěch vědců z MENDELU a JCU: Jejich studii o turismu publikoval prestižní časopis

Ty nejprestižnější odborné časopisy zabývající se turismem jsou na světě jen tři. Uspět ve světové konkurenci a dostat svou práci na stránky některého z nich se českým vědcům povede spíš výjimečně. Nyní se to podařilo odborníkům z Mendelovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s jejich výzkumem toho, jak počasí ovlivňuje spokojenost turistů. Výzkum publikoval Journal of …

číst více
České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

České vysoké školy mění přijímací řízení kvůli koronaviru. Některé obory přijímačky ruší

Epidemie koronaviru zásadním způsobem proměnila české školství. Dopad bude mít i na podobu přijímacího řízení na vysoké školy pro nadcházející školní rok. Některé obory přistoupily k úplnému zrušení přijímacích zkoušek, jiné odkládají termíny a někde se celý přijímací proces přesune on-line. Školy tak vycházejí vstříc středoškolákům, které v krátkém rozestupu čekají maturity i přijímací zkoušky. Některé …

číst více
Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Ještě není pozdě na přihlášku aneb kde ještě berou

Mysleli jste si, že už to nestihnete? Omyl! Ten správný čas na podaní přihlášky uzrál právě teď. Řada vysokých škol po celém Česku totiž stále přijímá přihlášky zájemců o studium. Výběr už sice není tak široký jako v březnu, přesto je v nabídce spousta oborů, které stojí za pozornost. Takže zbývá zodpovědět otázku: Kam to …

číst více