Přehled 2. kol přijímacího řízení

3. 6. 2014 | Přijímací řízení

Pokud jste nestačili v řádném termínu podat přihlášku na vysokou školu, nebo si další studium rozmysleli až teď, nezoufejte. Řada škol otevírá druhá kola přijímacího řízení. Následující řádky vám představí obory, kam se ještě můžete přihlásit.

close-up-soft-focus-pen-calendar_42708-248

Mnohé školy otevírají druhá kola přijímacího řízení, zejména z důvodu nenaplnění kapacity oborů. Níže vám představíme některé z oborů, na které se stále můžete přihlásit. Výčet není vyčerpávající, protože některé školy otevírají druhá a další kola až později.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní přijímá přihlášky do 13. června. A to na obory Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství a Výroba a ekonomika ve strojírenství.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta stále nabízí možnost přihlásit se do oboru Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy. Učinit tak můžete do 15. června 2014.

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta otevírá ve 2. kole přijímacího řízení například obory Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace nebo Archeologie. Podat můžete přihlášku do 1. července.

Matematický ústav zase čeká na další uchazeče do oborů Obecná matematika nebo například Aplikovaná matematika. Přihlášky podávejte do 25. července.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu otevírá ve druhém kole například obory Strojírenská technologie či Energetika. Přihlášky podávejte do 25. srpna 2014.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky do 18. července 2014. Přihlásit se můžete ke studiu na porodní asistentku nebo třeba všeobecnou sestru.

Filozofická fakulta čeká na vaše přihlášky do 18. srpna 2014. Studovat můžete například archivnictví a spisovou službu, filozofii a historii, nebo třeba dokumentaci památek.

Pedagogická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímaček například v oborech Český jazyk a literatura + Filosofie, Hudební výchova či Výtvarná výchova pro pomáhající profese. Na vaše přihlášky čeká do 18. srpna 2014.

Přírodovědecká fakulta přijímá přihlášky taktéž do 18. srpna. Studovat můžete kupříkladu geografii střední Evropy, biologii nebo aplikované nanotechnologie.

book-library-with-old-open-textbook-stack-piles-literature-text-archive-reading-desk_1150-9088

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta otevírá 2. kolo pro bakalářský obor Japonská studia. Přihlášku je možné podat do 6. června.

Katolická teologická fakulta nabízí ve 2. kole přijímacího řízení obory Teologie, Obecná teorie a dějiny umění a vědy a Historické vědy. Přihlášku ke studiu podejte do 17. července 2014.

Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta nabízí ve 2. kole obory Matematika, Geologie či Biochemie. Přihlášky podávejte do 15. července.

Vysoká škola ekonomická

Fakulta informatiky a statistiky přijímá přihlášky do všech oborů do 30. června.

Fakulta podnikohospodářská přijímá přihlášky do 10. června. Konkrétně se můžete hlásit na obory Podniková ekonomika a management (Экономика предприятия и менеджмент) a Corporate Finance and Management.

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojní otevírá 2. kolo přijímacího řízení například v oborech Stavební inženýrství nebo Geodézie a kartografie. Přihlášky můžete podat do 15. července.

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta do 10. srpna přijímá dodatečné přihlášky na oboru Učitelství pro mateřské školy.

Fakulta zdravotnických studií dodatečně nabírá uchazeče do programu Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví. Přihlásit se můžete do 18. července 2014.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých fakult Zdroj obrázků: freeimages.com