Obor Bioanalytik na MU stále bere přihlášky

14. 5. 2015 | Aktuality

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (MU) otevírá od nového akademického roku nový studijní obor v navazujícím magisterském programu Biochemie – profesně orientovaný obor Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách.

Otevřením tohoto oboru fakulta reaguje na současnou praxi, kdy absolventi přírodovědeckých a jiných fakult musejí pro své pozdější uplatnění ve zdravotnictví absolvovat další specializační (a nákladná) vzdělávání. Díky akreditaci výše zmíněného oboru Ministerstvem zdravotnictví i Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy tak již další vzdělávání nebude nutné a absolventi po ukončení studia budou mít odbornou způsobilost pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních automaticky.

Podání přihlášek do nového oboru je možné nejpozději do 1. června 2015. Podrobnější informace o novém oboru, přijímacím řízení i průběhu studia najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty MU.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.sci.muni.cz