Národní srovnávací zkoušky: Co a jak

29. 11. 2015 | Přijímací řízení

Už deset let jsou Národní srovnávaní zkoušky, tedy NZS, na některých vysokých školách povinnou součástí přijímacího řízení. Podívejte se s námi, co vás na testech čeká a jak se na ně připravit.

Národní srovnávací zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku a na Slovensku. Zkusit je můžete šestkrát během školního roku, přičemž se počítá jen váš nejlepší výsledek. Ten pak slouží desítkám škol místo výsledků přijímacího řízení.

Výsledky NSZ vás mohou dostat například na některé obory na těchto školách:

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta sociálních studií, Ekonomicko-správní fakulta, Fakulta informatiky, Přírodovědecká fakulta

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta informačních technologií, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta podnikatelská, Fakulta stavební

Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Ekonomická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné kultury

VŠB-TU v Ostravě – Ekonomická fakulta,Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Hornicko-geologická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta právnická, Fakulta ekonomická, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd, Právnická fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta, Fakulta informatiky a statistiky

České vysoké učení technické – Fakulta informačních technologií, Fakulta elektrotechnická

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta humanitních studií,Fakulta aplikované informatiky

OSP, ZSV, Mat, Bio, Che, AJ, NJ, Ekonomie, VŠP

Národní srovnávací zkoušky mají devět variant. Kterou (či které) z nich musíte pro přijetí na vysokou školu absolvovat, zjistíte na stránkách vybraného oboru.

OSP = obecné studijní předpoklady – Nejobvyklejší zkouška, která testuje základní dovednosti a schopnosti, které uchazeč potřebuje pro úspěšné studium. Pozor, nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení. Vzorový test najdete zde: https://www.scio.cz/nsz/osp.asp

ZSV = základy společenských věd – Tato zkouška testuje středoškolské znalosti společenských věd. Obsahuje tři části – Společnost a jedinec, Stát a právo a Hospodářství a svět. Pro vzorový test klikněte sem: https://www.scio.cz/nsz/zsv.asp

Mat = matematika – Tento test prověří vaši gymnaziální znalost počtů. Na třicet úloh budete mít čas 90 minut. Vzorové otázky najdete zde: https://www.scio.cz/…tematika.asp

Bio = biologie – Úlohy v biologickém testu prověří vaše znalosti z oblasti obecné biologie, biologie člověka, botaniky, zoologie, genetiky a ekologie. Zkuste si i vzorový test: https://www.scio.cz/…biologie.asp

Che = chemie – Prověřte své znalosti organické i anorganické chemie na tomto linku: https://www.scio.cz/nsz/chemie.asp

AJ/NJ = anglický jazyk / německý jazyk – Tyto testy otestují vaši znalost gramatiky, čtení i poslechu angličtiny, nebo němčiny. Zkusit si je můžete zde:https://www.scio.cz/nsz/jazyky.asp

Ekonomie – Testuje dovednosti a schopnosti důležité pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Podobá se testu OSP, ale je zaměřený více ekonomicky; testuje také znalosti makroekonomie a mikroekonomie na úrovni bakalářského studia. Test si vyzkoušejte zde: https://www.scio.cz/…ekonomie.asp

VŠP = všeobecné študijné predpoklady – slovenská verze obecných studijních předpokladů, která je vyžadována na některých slovenských školách. V Česku na ni ale bere ohled jen několik fakult. Vyskoušet si test můžete zde: https://www.scio.cz/nsz/vsp.asp

Vzorové testy najdete také například na následujících stránkách:

http://www.jobs.cz/…skoly/testy/

http://www.rozhlas.cz/…zsv–1449835

Kdy a kde?

NSZ můžete psát na mnoha místech po celé České republice. Mapu najdete na stránkách Scio. (https://www.scio.cz/…-a-mista.asp)

Termíny zkoušek jsou: 12. 12. 2015 (OSP, ZSV, VŠP), 6. 2. 2016 (OSP, ZSV, Mat, VŠP), 12. 3. 2016 (OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj, VŠP), 3. 4. 2016 (OSP, ZSV, Mat, Bio, Che, VŠP, Ekonomie), 30. 4. (OSP, ZSV, Mat, Aj, Nj, Bio, Che, VŠP, Ekonomie) a 28. 5. (OSP, ZSV, Bio, Che, VŠP).

Připravte se

Kromě testů dostupných na internetu existují i různé přípravné kurzy, které kromě mnoha dalších společností zajišťuje i přímo Scio. Dále si můžete zakoupit nejrůznější učebnice nebo sety on-line testů. Hodně štěstí!

Zdroj fotografií: freeimages.com