Nový obor v AJ: Special Needs Counselling

12. 4. 2013 | Aktuality

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevřela nový studijní magisterský program v anglickém jazyce s názvem Special Needs Counselling. Přihlášky se přijímají až do 15. května 2013.

Jde o jednooborové navazující magisterské studium v prezenční formě realizované v angličtině. Určeno je především absolventům bakalářských programů z oblasti speciální pedagogiky. Během studia si jeho posluchači mohou vybrat mezi dvěma specializacemi – Raná intervence nebo Poradenství v oblasti ortokomunikace.

V rámci přijímacího řízení musejí uchazeči o studium tohoto oboru prokázat své studijní a jazykové předpoklady, a to prostřednictvím motivačního dopisu a také v profilové eseji zaměřené na ranou intervenci či poradenství v oblasti ortokomunikace.

Více informací o programu a požadavcích k přijetí ke studiu naleznete na stránkách Ústavu speciálněpeda­gogických studií PdF UP.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: www.pdf.upol.cz
Zdroj loga: www.upol.cz