Erasmus

24. 8. 2010 | Studentský život

Studenty nejvyužívanější program Erasmus nabízí výhodné studijní pobyty v Evropě. Podívejte se na konkrétní podmínky programu, finanční zajištění a další podrobnosti.

Program Erasmus se zaměřuje na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, podporuje spolupráci vysokoškolských institucí pomocí intenzivních programů, multilaterálních sítí a projektů.

Kdo se může zapojit

 • vysokoškolští studenti a pedagogové
 • školitelé z podniků a pracovníci

Co Erasmus nabízí studentům

 • Studijní pobyty na zahraniční vysokoškolské organizaci (3–12 měsíců)
 • Pracovní stáže v zahraničním podniku (3–12 měsíců)
 • Intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků EU před zahájením pobytu nebo stáže (max. 6 týdnů), Intenzivní programy – projekty krátkého studijního programu (např. letní školy)

Podmínky programu Erasmus

Student, který vyjíždí na studijní nebo pracovní stáž do zahraničí, musí splňovat podmínky:

 • Zápis do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo zápis ke studiu na vyšší odborné škole
 • Studium prezenční, kombinované nebo distanční formy studia
 • Zápis minimálně ve druhém roce studia u studijního pobytu, jakýkoliv ročník studia u pracovní stáže
 • Občanství státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo trvalý pobyt ve státě zapojeném do LLP nebo status uprchlíka

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Erasmus – o důvod víc, proč jít na vysokou školu
Studium v zemích Evropské unie
V létě univerzity nespí. Pořádají letní školy
Chystám se na stáž aneb Chvíli před odjezdem
Jaké to je, být jako Slovenka na Erasmu v Česku

Kam vycestovat

Seznam států, které se do programu celoživotního učení v roce 2009/2010 zapojily:

 • Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • Země ESVO, členové EHP: Island, Lichtenštejns­ko, Norsko
 • Kandidátská země: Turecko

Podmínky přijetí a finanční zajištění programů Erasmus

Studijní pobyt Erasmus
Pracovní stáž Erasmus
Intenzivní jazykové kurzy Erasmus

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Erasmus v Řecku: Musela jsem se stát flegmatikem…
Na Erasmus do Turecka? Doporučuji
Moje studium v Německu? Virtuální studio i kluby
Studium ve Francii

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus

Každý student může vyjet pouze jedenkrát během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách na:

 • studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci
 • pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku
 • zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus (vazba na stipendium)

Maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců

Poznámka: Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

Podrobnosti ohledně konkrétního výjezdu na program Erasmus poskytuje zahraniční oddělení každé VŠ/VOŠ

Zdroje:

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj foto:

 • Stock.xchng