Soutěž o účast na Letní škole crowdfundingu

5. 5. 2016 | Aktuality

Pracovna a Hithit vyhlašují soutěž o účast na Letní škole crowdfundingu.

Co získáte účastí na Letní škole?

  • členství na celé léto ve sdílené kanceláři Pracovna pro váš tým
  • podporu vývoje, spuštění i řízení vašeho projektu ve formě školení, workshopů a osobních setkání zaměřených na crowdfunding, projektové řízení a PR:

Vzájemné seznámení vítězných projektů aneb začáteční ice breaker Úvod do crowdfundingu se strážkyní projektů Janou Ecksteinovou Jak vytvořit skvělé video pro svou crowdfundingovu kampaň s Honzou Látalem Facebook s Lukášem Dobrovolným PR a práce s médii s Míšou Cmíralovou Setkání s realizátory úspěšných crowdfundingových kampaní Individuální konzultace projektu se zástupci Hithitu i Pracovny. Lean Canvas – zjednodušený podnikatelský plán na jedné straně papíru

Jak se přihlásit?

Do Letní školy se může přihlásit jakýkoliv projekt s kulturním či uměleckým zaměřením, který chce realizovat kampaň na portálu Hithit se začátkem kampaně mezi 1. 7. a 4. 9. 2016 a zároveň splňuje Podmínky účasti.

Časový harmonogram Letní školy:

15. 5. 2016 uzávěrka přihlášek na Letní školu

16. – 31. 5. 2016 výběr projektů porotou

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

  1. 6. 2016 zveřejnění vybraných projektů
  2. 6. začátek Letní školy
  3. 9. konec Letní školy
  4. 7. – 19. 10. 2016 průběh kampaně na portálu Hithit

Projekty bude vybírat porota složená ze zástupců portálu Hithit.cz, sdílené kanceláře Pracovna a dále: Jan Látal (kreativní studio Družina), Jana Kománková (Protišedi.cz). Podpořeno bude maximálně 10 projektů.

Další články k tématu