Druhé kolo přijímaček na Fakultě výrobních technologií a managementu na UJEP!

20. 7. 2015 | Aktuality

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vypsala druhé kolo přijímaček. Týká se to těchto oborů:

  • Řízení výroby (program Strojírenská technologie, Bc. studium)
  • Materiály a technologie v dopravě (program Strojírenství, Bc. studium)
  • Energetika (program Energetika – teplárenství, Bc. studium)
  • Materiály (program Materiálové vědy, Bc. studium)
  • Příprava a řízení výroby (program Strojírenská technologie, NMgr. studium)
  • Materiály a technologie v dopravě (program Strojírenství, NMgr. studium)

Písemnou nebo elektronickou přihlášku ke studiu je nutné odevzdat do 24. srpna 2015. Uchazeči o studium některé z bakalářských oborů budou přijímáni bez přijímací zkoušky. Zkouška pro navazující magisterský obor probíhá formou testu a koná se 4. září 2015.

Více informací o jednotlivých oborech i podmínkách přijímacího řízení naleznete zde.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: cz.fvtm.ujep.cz