Dny otevřených dveří na humanitních oborech

7. 1. 2015 | Přijímací řízení

Filosofie, politologie, sociologie, psychologie, studium jazyků a další. Humanitní obory otevírají dveře zájemcům o studium. Přečtěte si, kdy se kam vydat.

Ještě nemáte jasno, na kterou školu se přihlásit? Pomoct vám může den otevřených dveří. Prohlédnete si při něm zázemí fakulty a zeptáte se na bližší informace přímo studentů nebo vyučujících. Jestli se chystáte na humanitní obor, je dnešní přehled určen právě vám.

9.–10. 1.

Pedagogická fakulta – Univerzita Hradec Králové

Zajímá vás například transkulturní komunikace nebo sbormistrovství chrámové hudby, případně některý z „obyčejných předmětů“ jako je učitelství pro mateřské školy či výuka matematiky? Pedagogická fakulta hradecké univerzity ke svému dni otevřených dveří pro zájemce připravila přehledný rozpis přednášek o jednotlivých oborech.

10. 1.

Filozofická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Celý den se budou zájemcům představovat obory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě samotného představení jednotlivých oborů a informacích o přijímacím řízení jsou připraveny přednášky, exkurze a koncert v Knihovně Jana Palacha.

Pedagogická fakulta – Masarykova univerzita v Brně

Brněnská pedagogická fakulta se otevírá veřejnosti 10. ledna. Pokud nestihnete tento termín, nezoufejte – druhou šanci budete mít ještě 7. února.

12. 1.–16. 2.

Fakulta sociálních věd – Univerzita Karlova v Praze

Žurnalistika, sociologie, mediální studia, politologie, … Fakulta sociálních věd nabízí zájemcům širokou paletu studijních oborů. Na fakultních stránkách (http://www.fsv.cuni.cz/…emp-225.html) si můžete přečíst, kdy vás přivítá který z nich.

14. 1.

Fakulta humanitních studií – Univerzita Karlova v Praze

Středa 14. ledna bude na fakultě humanitních studií v pražských Jinonicích patřit všem, kdo se zajímají o genderová studia, sémiotiku, aplikovanou etiku nebo enviromentální studia.

Fakulta filozofická – Západočeská univerzita v Plzni

Vyčerpávající informace o všech oborech podají zájemcům mezi 15. a 19. hodinou zástupci jednotlivých kateder. V tabulce https://ff.zcu.cz/…OD-2015.docx můžete zjistit, kdy začíná prezentace právě o vašem vysněném oboru.

15. 1.

Právnická fakulta – Masarykova univerzita v Brně

Všichni zájemci o studium práv v Brně nechť se dostaví 15. ledna v 15 hodin na adresu Veveří 70, Brno.

16. 1.

Pedagogická fakulta – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pokud se v 8:30 nebo 11:30 vydáte na adrese Jeronýmova 10 v Českých Budějovicích „1. schodištěm do 2. patra, dáte se chodbou doprava a otevřete 2. dveře odzadu po levé straně“, ocitnete se na přednášce o studiu arteterapie. Kde získat informace o ostatních oborech, se dozvíte na webových stránkách fakulty.

16.–17. 1.

Fakulta sociálních studií – Ostravská univerzita v Ostravě

Sociální práce, Zdravotně sociální pracovník, Komunitní rozvoj, Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče a Management organizací služeb sociální práce. To jsou obory, které vám představí den otevřených dveří na fakultě sociálních studií v Ostravě.

Filosofická fakulta – Ostravská univerzita v Ostravě

Fakulta v příštím školním roce otevírá dvanáct kateder nabízejících přes sedmdesát oborů z oblasti filologie, filozofie, historických věd, psychologie, sociologie. Přijďte si poslechnout informace o některých z nich.

Pedagogická fakulta – Ostravská univerzita v Ostravě

Nejen všechny budoucí učitele a učitelky přivítá pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Zeptat se můžete na jeden z desítek oborů od andragogiky a bohemistiky po rekreologii nebo výtvarnou výchovu.

17. 1.

Filozofická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci

Pokud vás zajímá třeba andragogika nebo filologie, dveře Filozofické fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou pro vás otevřené od 9 do 14 hodin.

Pedagogická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci

Ve stejný čas jako na filozofické fakultě si můžete poslechnout informace o studijních oborech i na „peďáku“. Na bakalářském stupni můžete studovat angličtinu se zaměřením na vzdělávání, aplikovanou ekologii, český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání, enviromentální výchovu se zaměřením na vzdělávání, historii se zaměřením na vzdělávání nebo hudební kulturu se zaměřením na vzdělávání.

Právnická fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci

Do třetice tento den otevírá dveře právnická fakulta. V 10 a ve 12 hodin bude zájemcům odpovídat na všechny otázky vedení fakulty.

20. 1.

Fakulta filozofická – Univerzita Pardubice

Zájemcům se během dopoledne představí všechny nabízené obory, například sociální antropologie, filozofie, humanitní studia nebo religionistika.

22. 1.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – všechny fakulty

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem otevře všechny své dveře naráz. Můžete si tak prohlédnout Fakultu výrobních technologií a managementu, Fakultu životního prostředí, Fakultu umění a designu, Filozofickou fakultu, Fakultu zdravotnických studií, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu i Fakultu sociálně ekonomickou.

23. 1.

Fakulta filozofická – Univerzita Hradec Králové

Pokud vás zajímají společenské vědy a chcete ke dni otevřených dveří zažít něco navíc, navštivte 23. ledna filozofickou fakultu na hradecké univerzitě. Kromě přednášek o studiu si tam totiž pro vás připravili také workshopy, kde si můžete zkusit například přijímačky nanečisto. Pozor – do 20. ledna se musíte na workshop přihlásit. Víc informací najdete na stránkách fakulty.

23.–24. 1.

Fakulta sociálních studií – Masarykova univerzita v Brně

Fakulta sociálních studií přivítá zájemce v pátek 23. a v sobotu 24. ledna. Zejména víkendový termín jistě ocení všichni, kdo se kvůli jiným povinnostem nemohou uvolnit v pracovní den. Kromě vyučujících si budete moct popovídat se studenty nebo se zástupci společnosti SCIO, kteří prozradí, na co se připravit k přijímacím zkouškám.

30. 1.

Filozofická fakulta – Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabízí nepřeberné množství studijních oborů. Přijďte si poslechnout, proč studovat třeba muzeologii nebo estetiku.

3. 2.

Pedagogická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy můžete studovat například matematiku pod vedením známého profesora Milana Hejného. Co dalšího fakulta nabízí, se dozvíte 3. února.

11. 2.

Právnická fakulta – Univerzita Karlova v Praze

Od 10 a od 13 hodin proběhne v místnosti č. 100 zahajovací přednáška, po které budou následovat sku­pinové prohlídky budovy fakulty. Přijďte se podívat, kde (se) učí nejrůznější kapacity českého práva.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj obrázků: freeimages.com